DE KORENBLOEM – 21/11/2000

Beschrijving van de reclame

Een TV-spot toont een jongensklas. Een onder hen steekt zijn vinger op om aan de leraar te antwoorden, wat ergernis opwekt bij één van zijn medeleerlingen die het product uit zijn lessenaar haalt. Op de verpakking van dit product bevindt zich een weerkaatsende zelfklever waarbij hij op de ander leerling schijnt. Een stem zegt : “Als het strevertje van de klas weer zou willen schitteren, schijn dan gewoon terug met je spiegel power-montes. Nu met verzamelsticker op elke Monte-verpakking”.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als kwetsend voor kinderen die geplaagd worden op school. Voor intelligente, vaak schuchtere kinderen is dit spotje een kaakslag. De boodschap wordt beschouwd als ondoordacht en ongepast, de gevolgen voor kinderen kunnen verstrekkend zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat het niet zijn bedoeling was discriminatie tussen kinderen te creëren noch aan te sporen tot boycot van sommige onder hen, alsook dat de campagne afgelopen was.

Jurybeslissing

De Jury heeft de aanbeveling gedaan in de toekomst dergelijk thema niet meer te gebruiken, op basis van de bepaling van de decreten inzake reclame op televisie die reclame verbieden die de menselijke waardigheid aantast of schade berokkent aan minderjarigen.

Adverteerder: DE KORENBLOEM
Product/Dienst: Monte
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  21/11/2000