DE KEIMOLEN – 06/11/2001

Beschrijving van de reclame

In een folder voor hygiëne-producten wordt o.a. een product voorgesteld als “zuiverend, reukloos, milieuvriendelijk en zuinig in het gebruik”. Zijn diverse gebruiksmogelijkheden als zuiveringsmiddel voor het lichaam en voor verschillende huishoudelijke toepassingen werden beschreven.

Motivering van de klacht(en)

De term “milieuvriendelijk” is niet conform art. 7 van de milieu-reclamecode. Bovendien wordt er geen verklaring aangegeven om deze bewering te staven conform art. 14 van de code. Indien er een minder schadelijk effect voor het milieu bestaat, moet het bewezen worden.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij geen dure wegwerpverpakkingen gebruikt maar gekozen heeft voor een eenvoudige, functionele verpakking die steeds mag worden teruggegeven.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de term “milieuvriendelijk” als te absoluut dient beschouwd te worden en in strijd is met de milieureclamecode daar er geen voldoende bewijs wordt geleverd om te stellen dat er met zekerheid geen milieueffecten zouden zijn. Zij heeft dan ook de aanbeveling gedaan deze term niet meer te gebruiken, waaraan geen positief gevolg werd verleend. Daar het nieuwe reglement van de Jury, dat inmiddels in voege is getreden, etikettering en verpakkingen uit haar bevoegdheidsdomein sluit, heeft de Jury beslist het dossier wat haar betreft af te sluiten en belanghebbende partijen hierover te informeren.

Adverteerder: DE KEIMOLEN
Product/Dienst: Bormo-Hygiëne
Onderzoekscriteria: Milieu
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  06/11/2001