DE CONINCK – 18/04/2012

Beschrijving van de reclame

De advertentie ‘A la recherche de l’œuvre’ geeft een gestileerde fles champagne van Louis Roederer weer en vermeldt onder de afbeelding ‘L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération’.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de educatieve slogan niet conform met de deontologische code voor alcohol. Deze slogan is conform met de Franse wet en niet met de Belgische wet.

Standpunt van de adverteerder

Art. 4

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie vermeldt : « L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération ». De Jury is van mening dat deze boodschap wel degelijk de bedoeling heeft het belang van een redelijke consumptie over te brengen.

Gezien de verspreiding van de advertentie in België, heeft de Jury niettemin geoordeeld dat de slogan die op de reclame vermeld dient te staan degene is die voorzien wordt in artikel 11 en Bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken, met name « Notre savoir-faire se déguste avec sagesse ».

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om de advertentie in deze zin te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij rekening zal houden met de Jurybeslissing.

Adverteerder: DE CONINCK
Product/Dienst: Champagne Louis Roederer
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  18/04/2012