DE CEUSTER MESTSTOFFEN – 19/09/2000

Beschrijving van de reclame

In het advertentieblad van een tuincentrum wordt het product omschreven als “een milieuvriendelijke organische gazonmeststof die onverbiddelijk afrekent met de meest diverse onkruiden in uw gazon”. De tekst beschrijft de voordelen van het product en de gebruiks-aanwijzing.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als stijdig met o.m. art. 7 en 14 van de milieureclamecode omdat geen enkele meststof in absolute zin milieuvriendelijk kan zijn. In het beste geval is het product minder schadelijk dan andere meststoffen, in welk geval moet worden aangegeven waarom dit zo is.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde een document voor waaruit blijkt dat bij gebruik van het product het nitraatgehalte in bladgroenten lager blijft, er minder verspilling is van voedingsstoffen, de meststoffen efficiënter en volledig opneembaar zijn voor de plant, de zelfreinigende werking van de grond wordt gestimuleerd en minder water wordt verspild.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de term “milieu-vriendelijk” in de reclame een absolute term is in de zin van art. 7 van de milieureclamecode, terwijl niet bewezen wordt dat het product zonder enig gevolg is voor het milieu en slechts als “minder schadelijk” kan beschouwd worden. Het product blijkt bovendien vernietigend te zijn voor verschillende soorten onkruid en planten. De Jury deed de aanbeveling aan de adverteerder om de term niet meer te gebruiken en eventueel te vervangen door een verwijzing naar het minder schadelijk karakter van het product.

Gevolg

De adverteerder legde een gewijzigd ontwerp van reclame voor waarin geen verwijzing meer wordt gemaakt naar positieve milieu-effecten, zodat de Jury geen opmerkingen meer formuleerde.

Adverteerder: DE CEUSTER MESTSTOFFEN
Product/Dienst: Gazon Proper
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  19/09/2000