DE BLAUWE VOGEL – 07/03/2017

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor een reis naar Tenerife toont een vrouw in bikini op het strand die achteruit geleund in de branding zit.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame werkelijk aanstootgevend, in die zin dat vrouwen alweer als lust-/seksobject worden beschouwd. Hij wordt er gewoon misselijk van.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze foto in Tenerife werd genomen, een dame die aan het genieten is van het strand. Hij vraagt zich af waarom dit niet meer zou mogen. Preuts zijn is ok, maar overdrijven is nu ook niet nodig volgens hem.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een vrouw in bikini op het strand toont die achteruit geleund in de branding zit.

De Jury is vooreerst van mening dat de afbeelding in kwestie een verband vertoont met de reis waarvoor reclame gemaakt wordt.

Rekening houdend met de huidige sociale context is de Jury van oordeel dat deze afbeelding noch aanstootgevend noch onfatsoenlijk is. Volgens de Jury getuigt de advertentie evenmin van een gebrek aan respect voor de waardigheid van de vrouw en is zij niet van aard om denigrerend over te komen ten aanzien van vrouwen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet indruist tegen de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DE BLAUWE VOGEL
Product/Dienst: Reizen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/03/2017