D.D. F1 – 09/03/2004

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een Formule 1 wagen met piloot, omringd door technici. Ze dragen allen een rode helm en overall met reclameopschrift voor het sigarettenmerk “Marlboro”. Tekst : “Spa-Francorchamps, F1, Formula 1, Foster's Belgian Grand Prix. Spa-Francorchamps, 27-28-29 August 2004. Ticket Info : 0900 11 111, www.belgium-grandprix.be”.

Motivering van de klacht(en)

Vormt deze reclame geen inbreuk op de wet tegen reclame voor tabak ?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het verbod op tabaksreclame uitgesteld werd tot 31 juli 2005 voor wat betreft evenementen die op mondiaal niveau georganiseerd worden en dat deze reclame niet in strijd is met de Belgische wet terzake.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de reclame heeft de Jury vastgesteld dat op verschillende plaatsen het sigarettenmerk Marlboro zichtbaar is (op de helmen, op de kledij van de technici), hetgeen verboden is door art. 3 van de wet van 10/12/1997 houdende verbod op reclame voor tabaksproducten. Aangezien de wet van 26/8/03 bepaalt dat voor wat tabaksreclame betreft tijdens evenementen en activiteiten op wereldniveau, de inwerkingtreding van art. 3 van de wet van 10 december 1997 wordt uitgesteld tot 31 juli 2005, heeft de Jury terzake om advies verzocht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze bevestigde dat deze uitzondering zich beperkt in de tijd (tijdens het evenement) en in de ruimte (op het gesloten circuit) en dat deze reclame waarbij een tabaksmerk zichtbaar is niet onder de uitzonderingen op het reclameverbod valt, zij is derhalve verboden.
Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door iedere zichtbare of leesbare verwijzing naar een tabaksproduct te verwijderen en bij gebrek hieraan om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder liet weten niet akkoord te zijn met het standpunt van de Jury. Hij benadrukte dat het in casu een reclameboodschap voor de Grand Prix betreft en niet voor tabak. Hij preciseerde dat het tabaksmerk onvermijdelijk zichtbaar is omdat het nu eenmaal om foto's gaat van de Grand Prix waar alle of toch bijna alle sponsors tabaksmerken zijn. Hij herhaalde dat deze reclame zijn inziens niet onder het verbod valt. De wettekst is volgens de adverteerder duidelijk en behoeft geen interpretatie.
De Jury bevestigde haar aanbeveling om de reclame te wijzigen.
Intussen kreeg de Jury kennis van een advertentie in de magazine pers (met dezelfde visual als de affiche) waar de naam van het sigarettenmerk Marlboro werd verwijderd. Bijgevolg verzocht de Jury aan de adverteerder om haar te bevestigen dat hij toch nog een positief gevolg zou verlenen aan haar aanbeveling door enkel deze gewijzigde reclame te gebruiken en niet meer de afbeelding te gebruiken waarbij het sigarettenmerk zichtbaar is.
Bij gebrek aan positief antwoord heeft zij overeenkomstig art. 16 van haar reglement beslist om voor de originele reclame een schorsings-aanbeveling aan de media te richten.

Adverteerder: D.D. F1
Product/Dienst: Foster's Belgian Grand Prix Formule 1
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/03/2004