DBB – 04/09/2006

Beschrijving van de reclame

Een affiche met als slogan “Helemaal Zizi Coin Coin” toont een fles van het merk waarboven een wipplank getekend werd waarop zich een eendje bevindt dat klaar staat om te springen in een glas van het merk. Onderaan wordt de educatieve slogan vermeld.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame maakt allusie op de leefwereld van kinderen (de woorden en de eend). Het is helemaal niet duidelijk dat deze drank alcohol bevat. Het lijkt er integendeel op dat het om een zomerdrankje gaat op basis van citroen (gele kleur), hetgeen aantrekkelijk is tijdens deze warme dagen. Enkel de vermelding van de educatieve slogan laat toe te begrijpen dat het om een alcoholhoudende drank gaat.

Het personage dat het merk vertegenwoordigd, lijkt op het bekende Disney personage, Donald Duck die welbekend is bij de kinderen en jongeren en hen bijgevolg kan beïnvloeden. Dit terwijl het voor alcoholhoudende dranken nochtans verboden is om zich tot minderjarigen te richten en hen aan te sporen tot consumptie.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten weten dat ZIZI COIN COIN een artisanale drank is op basis van vers citroensap en likeur die reeds meer dan acht jaar op de Belgische markt bestaat. Het product bevat 10% alcohol (zoals aangeduid op de fles, zichtbaar op de affiche). Het product wordt verspreid in de horeca en grote distributie.
Het product situeert zich in de rekken met alcohol en heel vaak in de hoogste rekken volgend op onze aanbevelingen. De verpakking is uniek daar het gaat om een glazen 1 liter fles en de verkoopprijs is ongeveer 10 euro: deze elementen zijn afschrikkend voor jongeren.
Deze campagne is een campagne die verspreid werd in de massamedia tussen 27 juni en 3 juli. Daar dit een last-minute mogelijkheid was (ze werd aangevraagd twee dagen voor de lancering), was er onvoldoende tijd om de creatie en productie voor te leggen aan de JEP (wat de adverteerder betreurt).
Wat betreft de inhoud van de campagne, het product is een zomerse aperitiefdrank, wilde hij de frisse kant van het product tonen door middel van een eend ( het dier op het logo) die in een glas zal springen. Het doel was om consumenten tussen 25 en 54 jaar op een sympathieke manier te bereiken in plaats van minderjarigen.

Jurybeslissing

Na onderzoek heeft de Jury geconstateerd dat de reclame de educatieve slogan en het alcoholgehalte weergeeft. Rekening houdend met het voorgaande, heeft de Jury geoordeeld dat het duidelijk is dat het om een alcoholhoudende drank gaat en dat de reclame de consument niet op een dwaalspoor wil zetten betreffende de drank. Bovendien bevindt het product zich in de rekken bestemd voor alcoholhoudende dranken, gaat het om een één liter fles en leunt de prijs aan tegen 10 euro, waardoor de kans klein is dat de consument het product koopt, denkende dat het limonade is. De geformuleerde blaam lijkt de Jury dan ook ongerechtvaardigd.

Het gebruik van de eend is duidelijk gelinkt aan het feit dat het deel uitmaakt van het logo van het merk en niet de bedoeling heeft om zo minderjarigen aan te spreken. Dienaangaande wijst de Jury er op dat het haar niet toebehoort om het gebruik van merknamen en logo's die gedeponeerd zijn en beschermd worden, te verbieden.
De Jury was van mening dat in deze context (de eend maakt deel uit van het logo van het merk) de reclame niet in strijd is met het convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken. Ze was dus van mening dat er geen opmerkingen te formuleren waren.

Adverteerder: DBB
Product/Dienst: Zizi Coin Coin
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/09/2006