DANONE – 12/06/2001

Beschrijving van de reclame

Na de titel “Hoe maak je je kinderen sterk, dag na dag ?” toont een TV spot een kind dat in een plas springt terwijl zijn moeder verontrust opkijkt. Een stem zegt “Voor hem is het een olympisch zwembad, U denkt eerder aan drie dagen zonder school”. Daarna toont de spot een kind dat zijn appel deelt met een ander kind en ook hier kijkt de moeder zeer verontrust. De stem zegt : “Hij denkt aan delen, U denkt aan het risico”. Tenslotte toont de spot het kind dat uit de koelkast een Actimel neemt en hem opdrinkt. Een stem zegt : “Geef hem een Actimel van Danone, hij vindt het heerlijk, en u weet dat hij beter beschermd is”. Actimel onze natuurlijke weerstand.

Motivering van de klacht(en)

Onder voorwendsel risico's inzake voedingshygiëne te verminderen wordt het gebaar van verdeling gekleineerd, wat choquerend is. Het product wordt getoond als de oplossing terwijl het niet vergelijkbaar is met een appel. Het aspect “afval”komt niet ter sprake en het verbruik ervan zal dus niet bijdragen tot de bescherming van de kinderen t.o.v. de schade die het product kan berokkenen op dat vlak.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij geenszins de bedoeling had om de notie van het delen in diskrediet te brengen. De spot toont enkel situaties uit het dagelijkse leven, zonder er een oordeel over te vellen. Hij had evenmin de bedoeling om de appel met Actimel te vergelijken en nog minder om de consument aan te zetten om de appel te vervangen door Actimel. Op het vlak van afval, hebben ze geopteerd voor een verpakking die gemakkelijk in gebruik is, die een garantie biedt op vlak van kwaliteit en die opgenomen wordt in het systeem van selectieve sortering.

Jurybeslissing

Na onderzoek heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren aangaande de gevolgen voor het milieu daar de reclame er niet naar verwijst. Wat betreft de verwijzing naar de appel, heeft de Jury evenmin opmerkingen geformuleerd, daar zij vaststelde dat men geen vergelijking maakt op vlak van de voedingswaarde. Idem op het vlak van de hygiëne, van oordeel zijnde dat er geen elementen zijn die in strijd zijn met de ethische regels inzake reclame. Wat betreft het delen daarentegen, was de Jury van oordeel dat de spot de notie van het delen in diskrediet brengt. Op basis van een van de basisprincipes van de IKK-code betreffende de sociale verantwoordelijkheid en art. 1 van het Juryreglement, heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om het gedeelte van de spot aangaande het delen te wijzigen.

Gevolg

Bij gebrek aan een positief antwoord vanwege de adverteerder, werd een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: DANONE
Product/Dienst: Actimel
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  12/06/2001