DANONE – 10/03/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont drie personages die zich voorstellen als het Actimel team en zich vervolgens verstoppen in een pak Actimel. Ben, een jongen, opent de deur van de koelkast en neemt een Actimel. Zijn moeder raadt hem aan zich warm aan te kleden omdat het buiten koud is. De jongen drinkt zijn Actimel en begint te gloeien en zegt “mmm Actimelisatie!”. Een tekst komt te voorschijn: “ Actimel helpt uw natuurlijke weerstand te versterken voor een dagelijks gebruik in het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding en gezonde levensstijl. ”

Daarna zien we Ben spelen op een schoolplein. “De Koude” valt hem aan, maar het Actimelteam reageert om zijn natuurlijke weerstand te helpen. De razende strijd tussen “De Koude” en de Actimelteam wordt uiteindelijk door hen gewonnen. Vervolgens zien zien we Ben zijn jas goed sluiten en verder met zijn vrienden spelen.

De tekst : “Actimel helpt je natuurlijke weerstand te versterken” komt te voorschijn met het Actimelteam.

Een van de personage klopt aan het scherm en spreekt de kijker toe:

“Hallo vrienden! Om je elke ochtend te Actimeliseren is er nu Actimel aardbei-banaan. T’is lekker!”

De Tv spot eindigt met een jongen die een Actimel drinkt en een laatste beeld van het Actimelteam en de tekst “Actimel helpt je natuurlijke weerstand te versterken”

Motivering van de klacht(en)

De nieuwe reclame voor Actimel (verspreid rond 7u40) is direct gericht op de kinderen en geeft een foutief signaal betreffende de doeltreffendheid van dit product. Het wordt voorgesteld als een tekenfilm dit tussen een serie van tekenfilms (programma dat al geen reclame zou mogen bevatten).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat de tv spot van Actimel gericht is naar kinderen.. Hij verduidelijkte dat de spot het gezondheidsvoordeel van Actimel illustreert, te weten het versterken van de natuurlijke weerstand, in een vorm en een taal die aangepast is aan de kinderen en dat het gezondheidsvoordeel van Actimel ondersteund is door verschillende wetenschappelijke en klinische studies.

Hij heeft bovendien bevestigd dat deze tv spot uitgezonden werd in een goed afgebakend reclameblok, opgenomen gedurende een zendtijd met programma’s voor kinderen. Het onderscheid tussen het reclameblok en het kinderprogramma wordt bepaald door de televisiezenders.

Hij deelde tenslotte mee dat de groep Danone eind 2008 een wetenschappelijk dossier heeft ingediend bij de Europese autoriteiten met betrekking tot deze bewering, en dit onder toepassing van het artikel 13.5 (gezondheidsbeweringen met bescherming van de gegevens) overeenkomstig de Europese verordening 1924/2006 en dat het dossier in evaluatie is bij de EFSA (European Food Safety Authority).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de tv spot tekenfilmfiguren toont die een gevecht aangaan tegen de koude en als winnaars uit de strijd komen. Zij is van oordeel dat de kinderen duidelijk kunnen identificeren dat het hier om een commerciële promotie gaat en niet over een tekenfilm (overeenkomstig artikel 5 van de FEVIA-code).

De Jury heeft eveneens vastgesteld dat de tv spot op geen enkel moment minderjarigen aanzet om hun ouders te overtuigen om het product in kwestie aan te kopen en zij is derhalve van oordeel dat de spot niet strijdig is met art. 13,2° van het Decreet betreffende radio-omroep in de Franse gemeenschap, noch met art. 98,5°a van het decreet betreffende de radio-omroep in de Vlaamse Gemeenschap en art 7 van de FEVIA-code.

De Jury is van oordeel dat de spot evenmin van aard is de kinderen of jongeren te misleiden m.b.t. de nutritionele voordelen van het product in kwestie en derhalve niet strijdig is met de bepalingen van de FEVIA-code aangaande reclame gericht aan kinderen en/of jongeren.

De Jury heeft opgemerkt dat de spot de volgende bewering bevat: “Actimel aide à renforcer vos défenses naturelles”. Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat er wetenschappelijke studies voorhanden zijn ter staving van deze bewering zoals vereist door artikel 2 van de FEVIA-code en dat er tevens een wetenschappelijk dossier mbt deze bewering werd ingediend bij de Europese Commissie, overeenkomstig de Europees verordening 1924/2006 betreffende nutritionele en gezondheidsbeweringen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet van aard is om consument te misleiden in de zin van de artikels 94/6 WHPC, art 3 en 5 van de ICC Code en art 4 van de FEVIA-Code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DANONE
Product/Dienst: Actimel
Media: TV
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/03/2009