DANONE – 09/11/2007

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont op een groene achtergrond de kaart van België met de vermelding 88% met daaronder de afbeelding van het product in kwestie. Onderaan het scherm bevindt zich een asterisk met de vermelding : “Belgische studie uitgevoerd op 1005 personen na 15 dagen”. Vrouwenstem : "88% van de Belgen zijn tevreden over Activia".
De spot toont vervolgens gelijktijdig 9 kleine schermen die telkens een vrouw tonen, waarna ingezoomd wordt op enkele van hen die het product aan het eten zijn en het volgende meedelen.
Vrouw 1 (Kristien 45 jaar) : “Ik geloofde het niet maar nu heb ik echt de indruk dat mijn opgeblazen gevoel verdwenen is”.
Vrouw 2 (Stephanie 30 jaar) : “het is heel simpel. Elke dag 1 Aktivia na de maaltijd is echt lekker”.
Vrouw 3 (Véronique 36 jaar) alles gaat hier beter (de vrouw toont haar buik) en het is echt natuurlijk”.
De spot toont vervolgens de afbeelding van een buik met een pijl die de transit nabootst.
Tekst onder de afbeelding : “In het kader van een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl”.
Vrouwenstem : “Een Activa per dag helpt vanaf de 15de dag uw transit te regelen dankzij zijn uniek ferment Bifidus ActiRegularis”.
Vrouw 4 (Anneke 28 jaar) : “Ik voel me echt vrijer”.
Vrouwenstem : “Zet je transit ook op groen met Activia. En overtuig jezelf”. Ondertussen wordt het product in kwestie getoond, met de volgende tekst : “Zet je transit op groen. www.activia.be. In het kader van een evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl, 15 dagen”.

Motivering van de klacht(en)

Gaat het werkelijk om 88% van de Belgen of om 88% van de Belgen die deelgenomen hebben aan de steekproef? Indien het om de 2e mogelijkheid gaat, dan komt dit in de buurt van misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder vestigde de aandacht op de tekst onderaan het scherm die aangeeft dat dit cijfer voortkomt uit een Belgische studie uitgevoerd op 1005 personen na 15 dagen. Hij heeft opgeworpen dat hoewel het niet mogelijk is om 88% van de Belgische bevolking te ondervragen, deze studie daarom niet minder representatief is. Zij werd uitgevoerd op meer dan 1000 personen. Hij deelde tevens referenties mee aangaande de representativiteit van een steekproeftrekking.

Jurybeslissing

Vooreerst stelde de Jury vast dat op het ogenblik dat de spot “88%” vermeldt en de vrouwelijke voice off preciseert dat “88% van de Belgen tevreden zijn over Activia”, de spot tevens de volgende tekst onderaan vermeldt: “Belgische studie uitgevoerd op 1005 personen na 15 dagen ”.

Niettegenstaande, is de Jury van oordeel dat deze tekst « Belgische studie uitgevoerd op 1005 personen na 15 dagen » slechts gedurende een korte duur verschijnt zodat het voor de gemiddelde consument niet gemakkelijk is om er kennis van te nemen.

Rekening houdend met wat voorafgaat en teneinde elke verwarring in hoofde van de gemiddelde consument uit te sluiten, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de tekst “Belgische studie uitgevoerd op 1005 personen na 15 dagen ” gedurende een voldoende duurtijd te laten verschijnen om aan de gemiddelde consument toe te laten er kennis van te nemen zonder dat deze een heruitzending moet afwachten om er volledig kennis van te kunnen nemen.

De adverteerder deelde de gewijzigde spot (NL+Fr) mee. Aangezien de aanbeveling van de Jury in aanmerking werd genomen, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DANONE
Product/Dienst: Activia
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  09/11/2007