DANONE – 03/03/2009

Beschrijving van de reclame

De TV spot brengt vooreerst het logo van de Belgische Cardiologische Liga in beeld en de volgende tekst (+voice over):”Chaque jour les excès de cholestérol s’accumulent dans l’organisme. Chaque jour il est important d’agir. C’était un message de la Ligue Cardiologique Belge. »
Vervolgens worden achtereenvolgens verschillende scènes getoond met toelichting door een mannenstem :
1) Beeld van een man die groenten eet.

Mannenstem : « On fait tous attention à notre alimentation : c’est essentiel. Mais tout le monde sait que ce n’est pas facile tous les jours. »

2) Beelden van een man die chips eet gedurende een avondfeestje, frieten gedurende een avondmaal en een pizza terwijl hij naar een voetbalmatch kijkt.

Mannenstem: « Or les excès de mauvais cholestérol peuvent s’accumuler dans l’organisme sans que l’on s’en rende compte. »

3) Beeld van een slagader waarin kleine gele bolletjes met een ‘c’ zich opstapelen. Een man drinkt een Danacol. Vervolgens een groene pijl en kleine groene hartjes die de slechte cholesterol meenemen.

Mannenstem: « Un Danacol par jour réduit activement votre excès de cholestérol. Alors agissez chaque jour. »

De spot eindigt met een packshot van Danacol en de voice over: « Danacol, chaque jour avec vous contre le mauvais cholestérol. » en de tekst: "Dans le cadre d’une alimentation équilibrée et d’un style de vie sain. Danacol est exclusivement réservé aux personnes qui souhaitent diminuer leur mauvais cholestérol. Demandez conseil à votre médecin."

Motivering van de klacht(en)

De klager stelt vast dat er een vermenging is tussen een boodschap van de Belgische Cardiologische Liga en een reclame voor Danacol. Gaat de Liga akkoord met deze vermenging tussen een boodschap van algemeen nut en een reclame voor een specifiek product? Wordt zij vergoedt door Danone om het product aan te bevelen?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft bevestigd dat de TV spot in samenspraak met de Belgische Cardiologische Liga werd gerealiseerd.

Hij heeft ook bevestigd dat Danone één van de partners is die de Belgische Cardiologische Liga steunt in het kader van haar opdracht (zie www.liguecardiologique.be)

Hij preciseerde tevens dat de bewering “één Danacol per dag vermindert actief uw cholesterol” wetenschappelijk ondersteund is. Ze berust zowel op wetenschappelijke studies betreffende de rol van fytosterollen m.b.t. de vermindering van overbodige cholesterol, als op specifieke studies uitgevoerd met het product Danacol. De Danone groep heeft voor deze bewering een wetenschappelijk dossier ingediend bij de Europese Commissie, dit overeenkomstig de Europese verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Op een verzoek van de Jury, heeft de adverteerder wetenschappelijke documenten overgemaakt als bewijsvoering m.b.t. de claim van Danacol en de invloed van de fytosterollen op het verminderen van overbodige cholesterol.

Hij deelde tevens mee dat het wetenschappelijk dossier ingediend werd bij de Europese instanties in december 2008 en dat de evaluatie door de EFSA (European Food Safety Authority) aan de gang is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de TV spot begint met een boodschap van de Belgische Cardiologische Liga m.b.t. cholesterol en verder gaat met een reclame voor Danacol.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de TV spot inderdaad in samenwerking met de Belgische Cardiologisch Liga werd gerealiseerd die akkoord ging met de finale creatie.

De Jury heeft ook genoteerd dat Danone een van de partners is die de Belgische Cardiologische Liga steunt in het kader van haar opdracht (www.liguecardiologique.be).

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de TV spot de volgende bewering bevat “un Danacol par jour réduit activement votre cholestérol.” (Een Danacol per dag vermindert actief uw cholesterol.).

Dienaangaande heeft de Jury vastgesteld dat er wetenschappelijke studies voorhanden zijn ter staving van deze bewering zoals vereist door art. 2 van de FEVIA code en dat een wetenschappelijk dossier ingediend werd bij de Europese Commissie overeenkomstig de Europese verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DANONE
Product/Dienst: Danacol
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/03/2009