DAMIAANACTIE – 05/02/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont jonge meisjes met badges van Damiaanactie die “Happy Birthday to you” zingen. Foto’s van personen komen voorbij op het scherm (Junior, 24 jaar – Bujjamma, 20 jaar – Rachel, 12 jaar) met de tekst “Dankzij Damiaanactie”.
Vervolgens de tekst “Damiaanactie. 50 jaar. Dankzij jou.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze reclame van erg slechte smaak getuigt (aangezien het een liedje is dat Stevie Wonder geschreven heeft voor Motown, “het” label van de zwarte Amerikaanse muziek en voor Martin Luther King) en vindt dat ze sterk naar etnocentrisme ruikt in haar symboliek... en zelfs naar racisme. Men ziet er inderdaad jonge blanke meisjes die geacht worden “de Belgen” voor te stellen die een liedje zingen voor jonge “goed zwarte” Afrikanen die “de blanken nodig hebben” om gelukkig te zijn. Subliminale boodschap: “zonder de blanken kunnen de zwarten hun verjaardag niet op een waardige manier vieren onder elkaar”... Wat een schande, wat een pretentie vanwege Damiaanactie. Men zou denken dat men in 1981 is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Damiaanactie een pluralistische NGO is die overal ter wereld patiënten van armoedeziektes opspoort en geneest in alle neutraliteit en ongeacht ras, leeftijd, geaardheid.

De klacht verwijst naar de ‘Happy-Birthday’-spot naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de vereniging.
Met deze spot wil de adverteerder op een jeugdige manier de relevantie van Damiaanactie duidelijk maken. De patiënten die werden afgebeeld zijn échte zieken (en niet alleen afkomstig uit Afrika zoals de klager beweert) die dankzij Damiaanactie (en haar vele vrijwillige medewerkers, gulle donateurs en lokale medewerkers in de projectlanden) effectief genezen werden.<
Zij konden de ziekte overwinnen (en aldus hun eigen verjaardag blijven vieren) dankzij Damiaanactie en Damiaanactie kan op haar beurt haar 50ste verjaardag vieren dankzij alle Belgische medewerkers en donateurs die de basis vormen van de vereniging.
Dat is de essentie van de spot. Niet meer en niet minder.

Dat gans die projectwerking vandaag in de verschillende projectlanden volledig gedragen en gemaakt wordt door lokaal personeel is een element dat voor de adverteerder vanzelfsprekend is maar dat bij de klager blijkbaar totaal onbekend is. Het feit dat het koor bestaat uit Belgische tieners verwijst naar de vele educatieve activiteiten die hij jaar na jaar organiseert in een groot aantal Belgische scholen. Deze enkele tieners staan bovendien symbool voor de duizenden vrijwilligers die jaar na jaar op pad gaan met onder meer de collectebus en de welgekende stiften.

Wat de muziek betreft werd er inderdaad geopteerd voor ‘Happy Birthday’ als herkenbare klassieker. Maar niet in de versie van Stevie Wonder en niet met de tekst van Stevie Wonder. Als tekst werden enkel de woorden ‘Happy Birthday to you’ gezongen.
Eender welke racistische connotatie is compleet ongeloofwaardig en wat de adverteerder betreft veeleer te kwader trouw.

Jurybeslissing

Zoals aangekondigd, heeft de Jury deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft vastgesteld dat de TV-spot het bekende lied “Happy Birthday” gebruikt, gezongen door een koor van jonge Belgen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de vereniging Damiaanactie.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury er nota van genomen dat de getoonde patiënten bestaande zieken zijn die behandeld werden door toedoen van de tussenkomst van de vereniging.

De Jury is van oordeel dat deze reclame geen visueel of tekstueel element bevat dat van racistische aard is of ertoe strekt om een bepaalde categorie van personen te denigreren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DAMIAANACTIE
Product/Dienst: Damiaanactie
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/02/2014