DAMART – 13/11/2015

Beschrijving van de reclame

De geadresseerde brief bevat foto’s van de omkeerbare “MAXI-Couette”, met onder andere de volgende vermelding: “une garniture gonflante et moelleuse pour un confort optimal”.
Daaronder informatie in kleine letter over de te volgen procedure om het cadeau te ontvangen en vervolgens de vermelding “photos non contractuelles”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame misleidend aangezien deze de omkeerbare en dikke “MAXI-Couette” voorspiegelt (zoals gezien op de reclame) terwijl wat men ontvangt een erg goedkoop donsdeken is van amper 2 cm dik.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het artikel in kwestie vacuüm verpakt wordt om de transportkosten en CO2-uitstoot te beperken. Het is dus normaal dat bij het uitpakken het donsdeken niet zo dik is als op de foto.
Hij benadrukt eveneens dat het document met betrekking tot het cadeau de vermelding “photos non contractuelles” bevat.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclamebrief en de foto’s van het omkeerbare donsdeken die deze bevat.

Ze heeft eveneens kennis genomen van de foto’s van het product die door de klager werden doorgestuurd.

Op basis van de informatie die meegedeeld werd door de klager en de adverteerder is de Jury van mening dat de foto van de reclamebrief waarbij het donsdeken geplooid is een verkeerde indruk kan geven van het product in kwestie, voornamelijk wat de dikte ervan betreft.

Ze heeft eveneens vastgesteld dat de tekst van de reclamebrief onder ander de volgende kenmerken van het product vermeldt: “une garniture gonflante et moelleuse pour un confort optimal”.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden over de kenmerken van het product, en hem ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, wat in strijd is met artikel VI. 97 van het Wetboek van Economisch Recht en artikel 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury voegde toe dat de aanwezigheid in kleine letters van de vermelding “photos non contractuelles” in casu niet van aard is om haar negatieve beoordeling van de reclame in kwestie te beïnvloeden.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij de reclame zal aanpassen in het geval deze opnieuw verspreid zou worden.

Adverteerder: DAMART
Product/Dienst: Damart
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  13/11/2015