DAMART – 07/10/2015

Beschrijving van de reclame

De geadresseerde brief vermeldt onder andere het volgende:
“Opération-cadeau « Les Récompenses du Jury »
Décision exceptionnelle prise en faveur de: Madame …
Compte-rendu du Jury en date du 19-08-2015

D’autre part, lors de la séance, nous avons également pris une décision exceptionnelle : témoigner notre considération à l’une de nos toutes nouvelles clientes. Nous avons créé à son intention un Grand Prix du Jury. En signe de bienvenue, notre cliente recevra un cadeau spécial.

Finalistes récompensées grâce aux votes du Jury
Noms
Madame Burgan   5 votes /10
Madame De Wulf 6 votes / 10
Madame …           10 votes / 10

Attribution exceptionnelle

Le Jury a décidé de créer un Prix Spécial pour vous:
Le Grand Prix du Jury
Au nom de tous les membres du Jury des Récompenses (gevolgd door namen)”.

De brief in de bijlage begint als volgt:
“Oui, en tant que nouvelle cliente, vous méritez toute notre considération. C’est pourquoi, lors de la sélection des meilleures clientes bénéficiaires de notre opération « Les Récompenses du Jury », nous avons décidé de créer un Prix Spécial à votre intention : Le Grand Prix du Jury !

Aussi, plutôt que de vous offrir l’un des très beaux cadeaux destinés à nos fidèles clientes, nous avons choisi pour vous un cadeau spécial, encore plus beau que le premier prix.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde het volgende mee.
Het document is voorgesteld als de uitkomst van een wedstrijd die de persoon aan wie de brief gericht is beloont. Deze fictieve wedstrijd stelt de betrokken persoon voor als de grote winnaar van een uitzonderlijk cadeau, ten opzichte van twee onbestaande personen en ingevolge de beslissing van een zogenaamde jury.
Deze reclame viseert oudere vrouwen door hen met anderen te doen concurreren. Het valt op dat de namen van de eredames voorgedrukt zijn terwijl de naam van de geviseerde persoon er achteraf opgedrukt is.
Het is dus niet moeilijk te achterhalen dat de geviseerde persoon niet de enige is die door de jury de eerste plaats toegekend werd vóór Madame Burgan en Madame De Wulf.
Het document doet geloven dat het gaat om een beloning toegekend door een jury, terwijl het eigenlijk gaat om een marketingoperatie die ouderen viseert.
Het is uiteraard een manier om de persoon aan te zetten andere aankopen te doen bovenop diens zogezegde winst.
Deze manipulatie lijkt misbruik te maken van de zwakkeren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het in geen geval gaat om een wedstrijd in de juridische zin van het woord. De brief werd verstuurd naar talrijke geadresseerden die niet werden geselecteerd door een jury als dusdanig.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de geadresseerde brief onder andere het volgende vermeldt:
- “Les Récompenses du Jury”,
- “Décision exceptionnelle prise en faveur de …”,
- “Nous avons créé à son intention un Grand Prix du Jury”,
- “Attribution exceptionnelle”,
- “Un prix spécial pour vous”,
- “Au nom de tous les membres du Jury des Récompenses” (gevolgd door namen).

De Jury heeft daarenboven nota genomen van het feit dat diezelfde brief naar verschillende geadresseerden verstuurd werd en dat er geen sprake is van een wedstrijd noch van een jury.

De Jury is derhalve van mening dat het eigenlijk om een welkomstcadeau gaat dat wordt voorgesteld als een speciale en buitengewone prijs die toegekend wordt door een jury, wat de beslissing van de consument kan beïnvloeden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame van aard is de consument te kunnen misleiden en misbruik te kunnen maken van hun vertrouwen en hun gebrek aan ervaring, wat in strijd is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de mailing in kwestie niet meer te zullen gebruiken.

Adverteerder: DAMART
Product/Dienst: Damart
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  07/10/2015