DAIMLER CHRYSLER – 27/05/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “Cherchez l’erreur. Dodge Caliber en Inferno Red à.p.d. € 15.900 TVAC” toont een roze wagen van het merk.

Onderaan, tekst in kleine letters : « Consommation combinée : 6.0 l/100 km – Emission CO2 : 160 g/km – Informations environnementales : A.R. 19/03/2004 – Le véhicule n’est pas disponible dans la couleur illustrée – www.dodge.be. Donnons priorité à la sécurité. »

Vermelding van het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vormt een inbreuk op verschillende punten:
- zij beweert dat de Dodge Caliber verkrijgbaar is aan de prijs van “à.p.d. 15.900 € TVAC” (vanaf 15.900 € BTWi) . Volgens de informatie op de website van het merk, varieert de prijs tussen 18.900 en 19.900 €.
- de reclame vermeldt “Consommation combinée : 6.0l /100km. Emission CO2 : 160 g/km”. Volgens de informatie op de website van het merk, verbruikt deze wagen van 6.0 tot 8.1 l/100km en stoot van 160 tot 192 g/km uit.
Deze reclame is dus strijdig met het K.B. van 05.09.01

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de vermelde prijs van 15.900 EUR effectief verwijst naar het model Dodge Caliber 1.8 execution S (basisversie zonder optie) . Dit model is niet beschikbaar in de kleur ‘Inferno Red’. Hij verontschuldigt zich voor deze vergissing en zal erop toezien dat dit zich niet meer voordoet.
Hij stelde dat het geenszins zijn bedoeling is de consument te misleiden. Alle informatie betreffende de verschillende modellen Dodge Caliber zijn beschikbaar op zijn website en in zijn catalogus. Hij deelde mee dat hij de aandacht van zijn Communication & Marketing afdeling gevestigd heeft op de bepalingen van het Koninklijk Besluit van de 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's. Hij zal er in de toekomst op toezien dat indien de reclame verschillende modellen dekt, de officiële brandstofverbruikgegevens en CO2-uitstoot voor alle vermelde modellen of een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik worden opgenomen.

Wat de inhoud van de vermeldingen mbt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de reclame in kwestie meer dan een model dekt. In dat geval voorziet het KB van 5 september 2001 (en de bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s, dat “óf de officiële brandstofverbruiksgegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik”dient vermeld te worden. . Aangezien dit in casu niet het geval was, is de Jury van oordeel dat deze advertentie op dat punt in strijd is met het voorvermelde K.B.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder van plan is deze vergissing te verbeteren.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie een model van het merk Dodge in een roze kleur afbeeldt met de precisering dat het om de Dodge Caliber in “Inferno Red” zou gaan, met de slogan “Cherchez l’erreur” (Zoek de fout) en daaronder in kleine letters “le véhicule n’est pas disponible dans la couleur illustrée” (Het voertuig is niet verkrijgbaar in de afgebeelde kleur). De aangekondigde prijs is “à.p.d. 15.900 euros TVAC” (vanaf 15.900 euros BTWi).

Zij merkte op dat deze prijs betrekking heeft op het model Dodge Caliber 1.8 execution S (basisversie zonder optie) en niet op het model in Inferno Red (uitvoering SE).

De Jury is van oordeel dat deze voorstelling tot verwarring leidt en dat de slogan “Cherchez l’erreur” (Zoek de fout) dit niet rechtvaardigt.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze affiche door haar algemene presentatie van aard is om de gemiddelde consument te misleiden mbt de prijs; hetgeen is strijdig met art. 94/6 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet betreffende de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de IKK Code.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury derhalve aan de adverteerder verzocht om deze reclame vanaf heden te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met het geheel van de voornoemde bepalingen (koninklijk besluit van 5 september 2001, art. 94/6 van de wet betreffende de handelspraktijken en art 3 en 5 van de IKK Code) en in afwachting hiervan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de Jurybeslissing zal naleven en dat de gewraakte reclame niet meer zal verspreid worden.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Dodge Caliber
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  27/05/2008