DAIMLER CHRYSLER – 23/10/2001

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “Je kinderen aan school afhalen. Dat is pas succesvol zijn”, toont de advertentie een jonge man die dichtbij de achterkant van de wagen staat voor een schoolpoort. De tekst die de eigenschappen van de wagen beschrijft ondermeer wat de lengte betreft begint met de woorden : “Ah, het leven zit vol verrassingen. Voor je het weet heb je een baby. En even later is mama opnieuw in blijde verwachting… van een tweeling ! Dan gaan de kinderen naar school. Beladen en bepakt met boekentassen. De vriendjes gaan mee. En zo gaat het almaar door. Daarom heeft Mercedes een A-klasse lange versie uitgebracht”.

Motivering van de klacht(en)

Vele ouders hebben wegens hun professionele activiteiten niet de mogelijkheid om hun kinderen van school af te halen en lijden reeds onder een soort frustratie en schuldgevoel die door deze reclame nogmaals benadrukt wordt. Bovendien is deze reclame misplaatst op het vlak van eerbied voor het leefmilieu en mobiliteit waarvoor men de aanwezigheid van wagens moet verminderen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij er zich van bewust is dat niet iedereen dagelijks zijn kinderen kan afhalen van school, maar dat iedereen het wel zou willen doen en hij aldus een verlangen naar voren schuift hetgeen aan de basis ligt van reclame. Hij heeft eveneens benadrukt dat zijn advertentie lovenswaardig is ten aanzien van de familiale waarden en dat Mercedes een van de merken is die de meeste inspanningen levert en onderzoeken voert aangaande de bescherming van het milieu.

Jurybeslissing

De Jury was de mening toegedaan dat de reclame inderdaad verwijst naar een verlangen doch op een manier die haar niet van aard lijkt het publiek te choqueren of te beschuldigen. Daar de reclame bovendien geen argumenten bevat die verwijzen naar milieueffecten noch aanzet tot enige gedraging die strijdig is met de eerbied voor het milieu, is de milieureclamecode niet van toepassing. Daar de reclame niet in strijd is met de toepasselijke wettelijke of zelfregulerende bepalingen en het haar niet toekomt om zich uit te spreken over gevoelens van frustratie die door bepaalde personen op sociaal of economisch vlak zouden ervaren worden ten gevolge van hun professionele activiteiten of om andere redenen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Mercedes A Klasse
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/10/2001