DAIMLER CHRYSLER – 21/04/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “La Nouvelle Classe C Break. L’agilité en toute élégance.” toont een wagen van het merk op een weg.

Vermelding van logo van de adverteerder.

Onderaan in kleine letters: “Emission CO2 (g/km) : 176 – Consommation cycle mixte (l/100km) : 6,7 – Informations environnementales A.R. 19/3/2004 : www.mercedes-benz.be. Donnons priorité à la sécurité.”

Motivering van de klacht(en)

Naast het feit dat deze reclame het K.B. van 05/09/01 niet respecteert, misleidt ze bewust de consument mbt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van het gamma voertuigen daar de reclame het volgende vermeldt: “Emission CO2 (g/km) : 176 à consommation cycle mixte (l/km) : 6,7”.

Het K.B. van 05/09/01 voorziet dat indien het reclamemateriaal op meer dan een model betrekking heeft, ofwel de officiële brandstofgegevens voor alle vermelde modellen of een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik worden opgenomen.

Dit is hier duidelijk niet het geval aangezien het gamma van de C-Klasse Break van Mercedes verschillende modellen dekt waarvan het verbruik (gemengd cyclus – l/100km) varieert van 6,0 (C200 CDI) tot 13,7 (C 63 AMG), m.a.w. meer dan het dubbele dan wat in de reclame wordt vermeld. Hetzelfde geldt voor de CO2-uitstoot (g/km) die varieert van 157 (C 200 CDI) tot 336 (C 36 AMG) terwijl 176 wordt vermeld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het K.B. van de 05/09/01 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot geen aanwijzing geeft betreffende de lettergrootte van deze vermeldingen teneinde te beantwoorden aan de opgelegde criteria inzake zichtbaarheid en leesbaarheid voorzien in bijlage IV.

De adverteerder is van mening dat deze vermeldingen kunnen worden vergroot en heeft derhalve aan zijn “marketing” afdeling de opdacht gegeven om het nodige te doen voor de volgende reclamecampagnes.

De adverteerder deelde mee dat het afgebeelde voertuig in de reclame een Mercedes C-Klasse type 200 CDI Automaat is. De CO2-uitstoot (g/km) (176) en het gemengd cyclus verbruik (l/100km), 6,7 zoals vermeld, gelden effectief voor het voertuig zoals afgebeeld in de betwiste reclame.

De adverteerder betwiste formeel dat hij de intentie zou hebben gehad om de consument onvolledig te informeren. Hij is van mening dat deze aanklachten niet alleen onjuist, maar ook lasterlijk zijn.
De adverteerder liet gelden dat alle informatie betreffende de CO2-uitstoot en het verbruik van elke type voertuig wordt gegeven op zijn website www.mercedes-benz.be, alsook in alle catalogussen en prijslijsten. De geafficheerde prijzen in de showrooms van zijn filialen vermelden tevens het verbruik en de CO2-uitstoot van de uitgestalde voertuigen. Elke consument beschikt over alle nodige informatie alvorens over te gaan tot de ondertekening van een bestelbon.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame over de nieuwe C-Klasse Break van Mercedes gaat, maar dat er niet wordt vermeld dat het over het type 200 CDI Automaat gaat.

Bijgevolg is de Jury van oordeel dat de advertentie verschillende modellen van de C-Klasse van Mercedes dekt.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om zijn reclame te wijzigen door ofwel het officiële brandstofverbruik van alle modellen van de C-Klasse Break te vermelden, ofwel de gegevens variërend van het slechtste tot het beste verbruik, zulks overeenkomstig het K.B. van 05/09/01 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's (bijlage IV).

Tenslotte wordt het deel van de klacht aangaande de leesbaarheid en de zichtbaarheid van de vermeldingen mbt het brandstofverbruik en CO2 toegevoegd aan het algemene dossier terzake.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de advertentie gewijzigd heeft.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Mercedes C-Klasse Break
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/04/2008