DAIMLER CHRYSLER – 19/10/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont meerdere scènes waarbij telkens korte teksten op het scherm verschijnen. Vooreerst ziet men een jonge man die zijn vriendin afzet voor haar ouderlijk huis (tekst : “Leer de regels”), daarna ziet men hem langs de gevel naar haar venster toe klimmen (tekst : “Volg ze niet”). Vervolgens ziet men een jonge vader die gaat kijken wat zijn zoontje aan het doen is. Deze is een tekening aan het maken op een muur (tekst : “Doe zoals altijd. Steeds weer anders”). Daarna ziet men een man in maatpak die drank gaan halen is voor zijn collega's die wachten in de auto, maar als hij de wagen wil instappen, rijden zij al lachend weg (tekst : “Word volwassen. Blijf jong”). Vervolgens ziet men verschillende beelden en teksten onder de vorm van flashes verschijnen die door de snelheid bijna onzichtbaar en onleesbaar zijn. Daarna ziet men de wagen van het merk rijden. Tekst en stem : « De nieuwe A-Klasse. Ontdek hem op de Mercedes Night&Day van 10 tot 12 september ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame maakt gebruik van een subliminale techniek hetgeen bij wet verboden is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat zijn reclamebureau hem bevestigd heeft dat de spot geen subliminale boodschappen bevat en hij heeft de integrale tekst van de spot overgemaakt.

Jurybeslissing

Na onderzoek heeft de Jury vastgesteld dat in het midden van de spot beelden en teksten aan een hoog tempo op het scherm verschijnen, maar zij heeft gemeend dat het niet om een subliminale techniek in de strikte zin van het woord gaat. Daarentegen en gelet op het feit dat de beelden waarneembaar zijn voor het menselijk oog, was de Jury van oordeel dat het beeld waarbij men een jonge vrouw kan zien die in de auto rechtstaat met open gespreide armen doorheen het open dak van de auto die in beweging is en dat samen met de tekst “Durf te leven, wees voorzichtig” verschijnt, kan gepercipieerd worden als een onverantwoorde en gevaarlijke gedraging. De Jury heeft de aandacht van de adverteerder gevestigd op art. 5 en 8 bis van de Febiac code die voorschrijven dat reclame in tekst, beeld of geluid geen gedrag mag beschrijven of weergeven op de openbare weg waarbij de verkeersregels of de veiligheidsvoorschriften worden overtreden en dat wanneer inzittenden worden afgebeeld zij steeds hun veiligheidsgordel moeten dragen. Zij verwees eveneens naar de art. 1, al. 2 (sociale verantwoordelijkheid) en 13 (veiligheid) van de IKK code en heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om de spot te wijzigen door het beeld waarvan sprake te verwijderen en bij gebreke aan wijziging, de spot niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat de TV campagne beëindigd was en dat de spot niet meer uitgezonden wordt. Hij bevestigde tevens dat hij erop zal toezien dat de volgende spots geen beelden bevatten die een eventueel gevaar kunnen betekenen voor de bestuurder of voor de passagiers.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Mercedes A Klasse
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/10/2004