DAIMLER CHRYSLER – 19/01/2006

Beschrijving van de reclame

Een banner toont een silhouet van een man met het hoofd en de hoorns van een ram.
Tekst: You'Ve Got A Message. Go To Hell.
Deze banner klikt door naar de link www.go-to-hell.be waar men kan ontdekken dat het om de lancering van een nieuwe wagen (Dodge) gaat.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is grof, vooral omdat deze verschenen is rond het einde van het jaar. Om te weten te komen wie de adverteerder is, moet je eerst de privacy policy lezen of de helft van je persoonlijke gegevens invullen waaronder je emailadres. Zijn er geen smaakvollere manieren om een auto aan de man te brengen?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de doelstelling van deze campagne, de lancering van de DODGE CALIBER in juni 2006 betreft. Hij stelde dat het de bedoeling was om een opvallende boodschap uit te dragen via een origineel concept onder de vorm van een teasing-campagne.
De doelgroep betrof mannen (30-45j) en er wordt gebruik gemaakt van mooie, fatsoenlijke en kwalitatieve beelden.
Hij benadrukte tevens dat deze teasing-campagne elementen laat zien die aantonen dat het om een auto-merk gaat (flitsen van de wagen) en dat de identiteit van de adverteerder duidelijk vermeld wordt in de privacy policy.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het om een banner gaat onder de vorm van een teasing die doorklikt naar de website www.go-to-hell.be waar men kan vernemen dat het om de lancering van een nieuwe wagen gaat van Daimler Chrysler. De Jury heeft haar onderzoek beperkt tot de banner.
De bewoordingen van de banner hebben duidelijk betrekking op het concept van de website.
De Jury is van oordeel dat deze banner geen beweringen of visuele voorstellingen bevat die in strijd zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij dehalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Lancering nieuwe wagen (Dodge)
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/01/2006