DAIMLER CHRYSLER – 15/05/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een auto (cabrio) van het merk die geparkeerd staat op een plaats die doet denken aan de Belgische zeedijk en waarvan het dak gedeeltelijk geopend is. Het regent op het gesloten gedeelte ervan, maar niet op het deel dat open is en waarboven de lucht blauw is. Tekst : “Bij ons, gaat u van regen naar zonneschijn in enkele seconden. De nieuwe CLK Cabrio. Ontdek ‘m als de bliksem”. Onderaan de advertentie bevinden zich het website-adres, het logo van het merk en de veiligheidslogan.

Een affiche toont dezelfde visual.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een voertuig dat geparkeerd staat op een plaats waar geen verkeer toegelaten is en waar men niet mag parkeren en illustreert aldus een gedraging die verboden is door de wegcode en blijkbaar in strijd is met art. 5 van de Febiac-code.

Standpunt van de adverteerder

Het reclamebureau verwees naar art. 3 van de code m.b.t. de afbeelding van een plaats die niet tot het wegennet behoort en benadrukte dat de afgebeelde plaats, met name een zeedijk, haar een plaats lijkt waarvan de ontoegankelijkheid vanzelfsprekend is voor de gewone weggebruikers.

Jurybeslissing

De Jury heeft haar aandacht gevestigd op het feit dat art. 3 van de code stipuleert dat men een plaats die niet tot het wegennet behoort mag afbeelden :
1. indien het de bedoeling is om eigenschappen voor te stellen of te beschrijven op een wijze die niet overeenstemmen met de verkeersregels, hetgeen niet het geval is in de reclame in kwestie;
2. indien het bijzonder karakter van de plaats ondubbelzinnig wordt weergegeven, namelijk dat zij ontoegankelijk is voor de gewone weggebruikers. Dienaangaande heeft de Jury opgemerkt dat het opgeworpen argument slechts een veronderstelling uitmaakt die niet beantwoordt aan de criteria voorzien in de bepaling van de code. Bovendien en zelfs in de veronderstelling dat de ontoegankelijkheid van de dijk voor eenieder vanzelfsprekend is, heeft de Jury de aandacht gevestigd op de art. 5 en 9 van de code.
Bijgevolg en op basis van de voorvermelde bepalingen van de code, heeft de Jury de aanbeveling gedaan om de visual in kwestie niet meer te verspreiden, ofwel de weergegeven plaats te wijzigen daar men de afgebeelde eigenschap in de verf kan zetten d.m.v. een afbeelding van een andere plaats die conform is met de code.

Gevolg

Het reclamebureau heeft bevestigd dat de visual van deze advertentie niet meer zal gebruikt worden en dat voor eventueel toekomstig gebruik, zij deze zou herwerken opdat deze in overeenstemming zou zijn met de art. 5 en 9 van de code.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Mercedes CLK Cabrio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/05/2003