DAIMLER CHRYSLER – 14/07/2000

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als slogan “Jeep Grand Cherokee. In de woeste wereld past nieuwe verfijning” toont een jeep die in een bos een helling afrijdt. De tekst beschrijft de eigenschappen en het comfort van de wagen “Want alle gekheid op een stokje, het is niet omdat u van de gebaande paden afwijkt dat u alles de rug moet toekeren”.
Er wordt bovendien gezegd dat de auto ideaal is “voor avonturiers die de wijde wereld willen intrekken zonder daarom aan alle wereldse genoegens te verzaken, zoals soepelheid, kracht en acceleratie-vermogen”.

Motivering van de klacht(en)

- De reclame wordt beschouwd als strijdig met art. 9 van de Febiac code volgens hetwelk reclame het rijden op plaatsen waar dat volgens de toepasselijke wetsbepalingen verboden is, niet mag uitbeelden noch daartoe aansporen. Er zijn allerhande wettelijke regelingen die het in het wilde weg door de natuur rijden verbieden en de oproep in de tekst om “van de gebaande paden af te wijken” moet gezien de foto letterlijk geïnterpreteerd worden. Bovendien worden de “wereldse genoegens” in het licht geplaatst van soepelheid, kracht, acceleratievermogen, wat stijdig is met art. 1 van de code dat stelt dat reclame snelheid alsook kracht en acceleratievermogen niet als argument mag gebruiken.
- In een andere advertentie, met als titel “Vrijheid, da's een kwestie van mentaliteit”, vermeldt de tekst dat “De Jeep Grand Cherokee staat alleen goed op de trottoirs van de chique villawijken. Hij zet uw dromen van verre oorden op de kaart en voert u mee door bergen en dalen naar daar waar het vredig is en u rust kan vinden”.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het merk Jeep een bijzondere aandacht heeft voor het respect voor de natuur wat blijkt uit haar internet site en dat daarenboven de kracht waarnaar verwezen wordt in de advertentie in relatie moet gezien worden met het soort gebruik van het voertuig en niet met het aspect snelheid.

Jurybeslissing

Na onderzoek, was de Jury van oordeel dat het visueel van de advertentie, in combinatie met bepaalde passages uit de tekst, niet conform is met art. 9 van de Febiac code en art.17 van de IKK code. De Jury heeft tevens vastgesteld dat de reclame tegenstrijdig is met de tekst op de Chrysler internet site waar wordt aangespoord tot het rijden op de wegen en op plaatsen waar voertuigen zijn toegelaten. Zij heeft de adverteerder derhalve aanbevolen de reclame in deze vorm niet langer te verspreiden. Inzake art.1 van de Febiac code heeft de Jury geen strijdigheid vastgesteld en bijgevolg geen opmerking geformuleerd.
De adverteerder heeft daarop laten weten dat de foto in kwestie werd genomen in een natuurpark in Californië en legde een schriftelijke toestemming voor om op deze plaats de foto te realiseren. Overwegende dat de wagen in een bos in de vrije natuur rijdt en de Belgische consument niet kan weten waar de foto genomen is, heeft de Jury haar aanbeveling bevestigd. De adverteerder heeft dan voorgesteld onder de foto het land en de plaats te vermelden. De Jury heeft geoordeeld dat de reclame onafhankelijk van de locatie waar die werd gerealiseerd moet worden beoordeeld en dat de foto hoe dan ook een gedrag toont dat strijdig is met art.9 van de Febiac code en de algemene regels inzake milieubewust gedrag in de zin van art.17 IKK code. Zij heeft bijgevolg haar aanbeveling bevestigd.

Gevolg

De adverteerder heeft laten weten dat voor de toekomstige reclamecampagnes rekening zal worden gehouden met het advies van de Jury.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Jeep Grand Cherokee
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument, Jury
Datum afsluiting:  14/07/2000