DAIMLER CHRYSLER – 14/01/2002

Beschrijving van de reclame

Met als titel : “Je kinderen aan school afhalen. Dat is pas succesvol zijn”, toont de advertentie een jonge man die dichtbij de achterkant van de wagen staat voor een schoolpoort. Onderaan ziet men in een kleine kader een afbeelding van de nieuwe A-Klasse lange versie, waarbij verwezen wordt naar de eigenschappen van de wagen en de prijs. “Er is reeds een A-Klasse* vanaf 699.953 BEF (17.351,38 Euro) BTW incl.”. In kleinere letters onder de kader kan men naast het sterretje lezen : “Nieuwe A-Klasse lange versie vanaf 746.813 BEF (18.513,01 Euro)”. Naast de kader bevindt zich een tektst die de voordelen van de lange versie in de verf zet.

Motivering van de klacht(en)

Voor de prijsaanduiding maakt de adverteerder gebruik van ongelukkige praktijken. Is dit wettelijk gezien in orde ?

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat :
1) de prijs die vermeld wordt bij de afbeelding van lange versie (vanaf 17.351,38 € BTW inclus.) betrekking heeft op het korte model, terwijl de wijze waarop dit voorgesteld wordt (in éénzelfde kader met als titel “ Nieuwe A-Klasse lange versie”) de indruk kan wekken dat het om de prijs van de lange versie gaat;
2) de vermelding onderaan waarnaar de asterisk verwijst (Nieuwe A-Klasse lange versie vanaf 18.513,01 €) er twijfel over laat bestaan of deze ook over dezelfde opgesomde uitrustingen beschikt die vermeld staan bij de prijs van 17.351,38 € BTW inclus.
Op basis van art. 23,1°WHPC en de art. 3 en 5 van de IKK code heeft zij de aanbeveling gedaan om de advertentie te wijzigen teneinde de illustratie en de prijsvermelding met elkaar in overeenstemming te brengen en in afwachting de advertentie niet meer te verspreiden, alsook het ontwerp van wijziging of de volgende campagne voor hetzelfde product voor voorafgaandelijk onderzoek voor te leggen. De adverteerder liet gelden dat hij de consument heeft willen informeren over het feit dat er een lange en een korte versie bestaat en hij daarom ook de prijs van het basismodel heeft vermeld. Hij heeft benadrukt dat de prijs van de lange versie met een verwijzing naar de asterisk vermeld werd onder de tekst van de advertentie en niemand desbetreffende dus kan misleid worden en verzoekt aan de Jury om haar standpunt te herzien. De Jury heeft haar aanbeveling bevestigd waarop de adverteerder bevestigde dat deze campagne niet meer zou gebruikt worden en hij in de toekomst aandachtiger zal zijn op dit vlak.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Mercedes A Klasse
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  14/01/2002