DAIMLER CHRYSLER – 06/10/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont de Chrysler Grand Voyager met de tekst “Introducing: the official car of the flexible society”. Onderaan het symbool van een benzinepomp en “(1/100 km): 9,3” –symbool CO2 en “(g/km):247”.

Motivering van de klacht(en)

Het weergeven van de consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van het in de reclame betrokken voertuig in dermate kleine letters vormt een inbreuk op het koninklijk besluit van 5 september 2001 “betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verwees naar het schrijven van het medium.

Het medium liet weten dat ingevolge een menselijke fout bij de opmaak van het krantenmagazine DSM - De Standaard Magazine, van 13/09/08 er verkeerd materiaal gebruikt werd voor de advertentie van Chrysler. Deze fout heeft zich eveneens voorgedaan in het krantenmagazine DSM - De Standaard Magazine van 27/09/08.

De media liet weten dat de adverteerder aan zijn reclamebureau de opdracht heeft gegeven het juiste materiaal (dwz mét de wettelijke vermelding betreffende de CO²-uitstoot) te bezorgen zowel voor het nummer van 13/09, als voor het nummer van 27/09, wat ook gebeurd is. Door een interne fout bij het medium is ondertussen 2 maal (op 13/09, eveneens op 27/09) het oude verkeerde advertentiemateriaal gebruikt, bij de opmaak van het magazine.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat deze advertentie strijdig is met art. 5 van de Febiac code met betrekking tot de leesbaarheid en zichtbaarheid van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2- uitstoot.

De Jury heeft er nota van genomen dat door een menselijke fout bij de opmaak van Standaard Magazine (13/09/08 en 27/09/08) er verkeerdelijk oud materiaal gebruikt werd voor de advertentie van Chrysler.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury de adverteerder verzocht om te bevestigen dat het foutieve advertentiemateriaal niet meer verschijnt en een kopie van de nieuwe advertentie te sturen voor het dossier.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat het oude materieel niet meer zal verschijnen en heeft een kopie van de nieuwe advertentie bezorgd.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Grand Voyager
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/10/2008