DAIMLER CHRYSLER – 06/06/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een afbeelding van een vrouw met daaronder de slogan: “Is 't geen tijd voor een nieuwe partner ?”. Mercedes-Benz + logo.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is vernederend voor de vrouw en ten aanzien van menselijke relaties.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dan het geenszins gaat om enige verwijzing naar relaties tussen mannen en vrouwen, noch naar een vrouw die op zoek is naar een vriend en evenmin om een reclame die denigrerend zou zijn voor de vrouw. Hij benadrukte dat het woord “partner” tevens kan gebruikt worden in de betekenis van een commerciële partner en dat men in casu onder het woord partner het volgende verstaat: vertrouwen, het feit dat men kan rekenen op zijn voertuig zoals op een partner of een bondgenoot.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de term « partner », zoals gebruikt in deze reclame, duidelijk betrekking heeft op een commerciële partner. Het is de adverteerder die voor de consument een commerciële partner is in het kader van de aankoop of huur van een nieuwe wagen. De Jury merkt dienaangaande op dat de vraag die gesteld wordt in deze reclame “ Is't geen tijd voor een nieuwe partner?” onmiddellijk gevolgd wordt door het logo en het merk van de adverteerder.

Binnen deze context, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de mens (in casu de vrouw) te reduceren tot een object, noch om de menselijke waardigheid aan te tasten of stereotypen te bestendigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Mercedes
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/06/2007