DAIMLER CHRYSLER – 05/06/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche met als titel “Met 16”, 17” of 20” velgen. Voor de vrouwen: brede, bredere of heel brede banden” toont een rode wagen van het merk.

Onderaan, tekst: “ Gecombineerd verbruik: 8,6 l – 11,5 l/100 km – CO2-uitstoot: 274 g/km – Milieuinformatie: K.B. 19/03/2004.”

Vermelding van het logo, de educatieve slogan en de website van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is discriminerend ten aanzien van vrouwen.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze reclameboodschap ongepast is ten aanzien van vrouwen. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken ten nadele van de reclame, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 2 van haar reglement.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij beslist heeft om deze campagne stop te zetten en dat ze ook in de toekomst niet meer zou gebruikt worden.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: DAIMLER CHRYSLER
Product/Dienst: Dodge
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  05/06/2008