DACPLANET (NL) – 15/04/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie stelt verschillende logo's, afbeeldingen en beltonen voor, te bestellen via telefoon of SMS. Onder de rubriek “Des sons fous” bevindt zich onder het referentienummer 480034 een beltoon met als titel “Gil de la Tourette”.

Motivering van de klacht(en)

Wanneer men deze beltoon download, hoort men een imitatie van de zenuwtrekken van een persoon die lijdt aan deze ziekte. Deze reclame is niet alleen choquerend, maar ook kwetsend t.a.v personen die lijden aan deze ziekte.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat hij het product in kwestie uit zijn assortiment heeft gehaald en derhalve niet meer zal opgenomen worden in zijn reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft hiervan nota genomen en de adverteerder bedankt voor zijn zin voor zelfdiscipline terzake. Anderzijds heeft zij vastgesteld dat de advertentie in kwestie de identiteit en geografisch adres van de adverteerder niet vermeldt, hetgeen strijdig is met art. 78,1° WHPC. Ook bepalingen van de gedragscode Premium-en Bulk-SMS en MMS werden niet nageleefd ( punt B2.1 betreffende de identificatie van de dienstenprovider en punt B2.3 betreffende de prijsaanduiding : karaktergrootte, prijs mag niet verticaal op de zijkant of onderaan de pagina worden vermeld en er mag niet naar verwezen worden met een asterisk). De Jury heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om zijn advertentie te wijzigen door ze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde punten en bij gebrek hieraan ze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft de gewijzigde advertentie overgemaakt die beantwoordde aan de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: DACPLANET (NL)
Product/Dienst: GSM Logo's en beltonen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/04/2004