D2 MOBILE – 21/09/2009

Beschrijving van de reclame

Op de site www.wittenond.be bevindt zich rechts een banner met als tekst “Wat is jou IQ? Doe de test”, met daaronder een tekening van een kalende man. In de rechterhoek onderaan: €10/week.

Via de banner kan doorgeklikt worden naar de website www.dommezel.be.
Op de eerste pagina staat bovenaan het woord “advertentie” en de tekst “doe de test en ontvang je score en de IQ test. Doe de IQ test en kijk hoe slim je bent”. Daaronder bevinden zich 2 kaders: de ene met “doe de test” en de andere met een grafiek met daaronder de topscores.
Onderaan de pagina staat in kleine letters: “Dit is een betaalde abonnementsdienst. €10,00/week/4 credits. Stoppen: sms STOP naar 9567. D2 Mobile is een abonnementsdienst. De kosten bedragen €10,00/week (excl. Download-kosten). Service: u ontvangt 4credits/week die u kunt besteden in de D2 Mobile download shop. Stoppen? Sms STOP naar 9567. Uitleg over deze actie zie actie uitleg. Aanmelden kan alleen als u 18 jaar of ouder bent. Op deze dienst zijn de Algemene Voorwaarden van D2 Mobile van toepassing. Aanmelding voor de dienst betekent acceptatie van deze voorwaarden. Vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar helpdesk@d2-mobile.com D2Media B.V, Postbus 7633, 8930JP Leeuwarden Nederland »Daaronder staan ook nog een aantal links namelijk: Actie uitleg | Over D2 Mobile | Algemene voorwaarden | Privacy beleid | Geschikte toestellen | Helpdesk.

Daarna volgen een aantal schermen met vragen die men dient op te lossen. Vervolgens komt er een scherm waar op staat “Vul nu je nummer in en druk op verder om je IQ test score te ontvangen”.
Op het volgende scherm staat “sms nu OK naar 9567 en ontvang jouw IQ-test score.”

Motivering van de klacht(en)

Via de google-reclamebalk in de marge van de openingspagina www.wittenond.be wordt de klager uitgenodigd een iq test te doen.

Dit leidt naar de website www.dommezel.be waar constant naar het telefoonnummer van de klager wordt gevraagd. Onderaan staat in kleine lettertjes dat het om een abonnementsdienst van 10 euro per week gaat.

De klager vraagt zich af of dit conform de regels voor eerlijke reclamepraktijken is?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de website www.dommezel.be volledig voldoet aan de eisen van de GOF. Ook is deze website door de Belgische telecomprovider Base goedgekeurd.

De adverteerder betwist dat aan de gebruiker constant om zijn/haar telefoonnummer zou worden gevraagd. Hij stelde dat op
de website eenmalig naar het mobiele telefoonnummer wordt gevraagd. Op de pagina waar het telefoonnummer ingevoerd kan worden staat tevens duidelijk vermeld dat het om een abonnementsdienst gaat, wat de kosten zijn en hoe de dienst beëindigd kan worden.

Op de vraag van de Jury om de werking toe te lichten en te preciseren of na het beantwoorden van de vragen (waarna gevraagd wordt om zijn telefoonnummer in te vullen en Ok te sms’en naar 9567) men dan uitsluitend de IQ score ontvangt of men dan terzelvertijd ook geabonneerd is op de diensten van D2 Mobile, antwoordde de adverteerder als volgt:

Zoals op de pagina van aanvraag staat vermeld ontvangt de gebruiker de IQ-test score en de IQ-test bij de abonnementsdienst. Bovendien ontvangt iedere gebruiker die zijn/haar nummer invoert het volgende gratis sms-bericht:

Om je te abonneren op dienst BREIN1 aan 10 EURO/week, stuur OK naar 9567 ( dit bericht is gratis )

De adverteerder bezorgde een screenshot en lichtte de werking toe als volgt :

Een gebruiker abonneert zich via 1 van zijn websites op 1 van zijn diensten. Afhankelijk van de dienst ontvangt de gebruiker een bonus item. Bij de IQ-test ontvangt de gebruiker bijvoorbeeld zijn/haar IQ-test score en een IQ-test voor op de mobiele telefoon.

Bij de abonnementsdienst heeft de gebruiker toegang tot de downloadshop (d2fun.com). Hier kan de gebruiker content downloaden voor zijn/haar mobiele telefoon (bv : ringtones, games, wallpapers ,…) De gebruiker ontvangt wekelijks 4 credits, welke hij/zij kan besteden in de downloadshop.

Middels het sturen van STOP kan een gebruiker op ieder gewenst moment stoppen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de banner een IQ test aanprijst met onderaan in de rechterhoek de vermelding “€10/week” en de verwijzing/doorklik naar de website www.dommezel.be .
Eens op de website www.dommezel.be kan men onderaan (nadat men naar beneden scrolt) de voorwaarden lezen (abonnement, prijs, stopprocedure, leeftijd, email-adres en geografisch adres) en kan men rechts (nadat men naar rechts scrolt) het pictogram (met prijsvermelding en daarboven de vermelding subscription) zien.

M.b.t. de banner
De Jury is van oordeel dat de banner onvoldoende duidelijk aangeeft dat het om een abonnementsdienst gaat. De prijsvermelding in de rechterhoek onderaan, is onvoldoende. Deze prijsaanduiding (€10/week) geeft niet aan dat het om een abonnement gaat. De term “abonnement” of “subscription” dient tevens in de banner duidelijk te worden vermeld teneinde misleiding van de consument te vermijden (art. 94/6 van de wet op de handelpraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel). Het is tevens aangewezen om reeds in de banner gebruik te maken van het pictogram zoals voorgeschreven in de GOF richtlijnen (punt E).

M.b.t de website
De Jury heeft vastgesteld dat de consument naar beneden of naar rechts dient te scrollen (althans op sommige schermen) opdat deze kennis zou kunnen nemen van de essentiële informatie mbt prijs, abonnement, stopzetting enz…

De Jury is van oordeel dat de prijsvermelding en de aanduiding dat het om een abonnementsdienst gaat duidelijker op de voorgrond dienen geplaatst te worden, zodat dit meteen in het oog springt van de consument en deze niet naar beneden of naar rechts moet gaan uitkijken.

De Jury is tevens van oordeel dat het helemaal niet duidelijk is voor de consument dat indien hij OK sms’t naar het verkort nummer hij dan meteen geabonneerd is op de dienst. De Jury meent dat op het ogenblik dat gevraagd wordt om OK te sms’en naar het verkort nummer, er opnieuw een verwittiging dient te verschijnen dat de consument zich dan abonneert op de dienst.

De Jury is van oordeel dat de wijze waarop het momenteel wordt voorgesteld van aard is om de consument te misleiden en hem ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen die hij anders niet had genomen, wat strijdig is met art. 94/6 van de wet op de handelspraktijken en art. 3 en 5 van de ICC code.

De Jury merkt tevens op dat in de tekst onderaan (D2 Mobile is een abonnementsdienst……) nagelaten wordt om een Belgisch telefoonnummer te vermelden en er evenmin wordt gepreciseerd welk de duurtijd is van het abonnement (automatisch verlengd of niet), hetgeen voorgeschreven wordt door punten B.2.1 en B.2.4 van de GOF richtlijnen.

Gelet op voorgaande heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om de banner en zijn website te wijzigen door deze in overeenstemming te brengen met de vermelde bepalingen en de doorgevoerde wijzigingen te bezorgen.

Gevolg

De adverteerder bevestigde de nodige aanpassingen te hebben doorgevoerd en bezorgde een printscreen.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: D2 MOBILE
Product/Dienst: IQ-test
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/09/2009