CREFINET – 23/03/2009

Beschrijving van de reclame

De website www.prettremplin.be heeft als hoofding: « Aides aux futurs propriétaires. La Région Wallonne a mis en place le prêt tremplin à partir du 1er Janvier 2009. L’acquéreur d’une habitation peut bénéficier d’une réduction de la mensualité de son prêt hypothécaire de 100 euros par mois pendant deux ans et de 50 euros par mois pendant 6 ans ».
Daaronder in een kader: « Contactez-nous maintenant ! Pour votre prêt tremplin, faites confiance à des spécialistes. Remplissez le formulaire ci-contre… ».
Onderaan: « En tant que courtiers en crédit actif en Région Wallonne, Crefinet est partenaire avec la plupart des organismes de prêt agréée pour réaliser un prêt tremplin. Pour bénéficier du prêt tremplin, vous devez passer par un organisme de prêt agréé par la Région Wallonne qui propose plusieurs formules de remboursement avec des taux spécifiques. Nous vous conseillons pour vous garantir la solution la plus avantageuse. »
De knoppen ‘Prêt tremplin’ en ‘Prêt hypothécaire’ leiden naar de website van Crefinet.

Motivering van de klacht(en)

Misleidende handeling van de maatschappij CREFINET: zij profiteert van de reclame van het Waals Gewest voor deze “prêt tremplin”, waarvan de officiële website www.leprettremplin.be is, en trekt voordeel uit deze URL door gebruik te maken vaan een soortgelijke naam www.prettremplin.be.
Deze pagina geeft aan de internetgebruiker de indruk dat hij zich op de informatiebron van de ‘prêt tremplin’ bevindt, maar vervolgens wordt hij naar een Crefinet hypotheekleningmakelaar geleid. Deze handeling kan aan de minder oplettende consument laten geloven dat de ‘prêt tremplin’ alleen bij Crefinet verkrijgbaar is, wat uiteraard niet het geval is.
Door het zichtbare officiële karakter van zijn site, zijn inhoud, en zeker door zijn URL prettremplin.be, bedriegt Crefinet de consument m.b.t. de neutraliteit van de informatie die hij er denkt te vinden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het uiteraard niet zijn bedoeling was om mensen te misleiden, maar hen in te lichten over de ‘prêt tremplin’, wat een steunmaatregel is van het Waals Gewest. Als kredietmakelaar mag hij zulke leningen aan zijn klanten aanbieden. Het is dus niet abnormaal hen te willen informeren via een gespecialiseerde website.

Hij heeft verduidelijkt dat wanneer hij zijn domeinnaam heeft gekozen (6/01/2009), er geen enkele reclame van het Waals Gewest (WG) gerealiseerd was. Hij werd op 08/01door het WG gecontacteerd voor een overdracht van de domeinnaam, maar ze heeft de voorkeur gegeven aan het nemen van een andere domeinnaam “www.leprettremplin.be” voor haar campagne. Sindsdien is er ook geen enkele andere reactie van het Waals Gewest geweest en heeft hij zijn website gelanceerd.

De adverteerder heeft naar voor gebracht dat de inlichtingen die de bezoekers verkrijgen helemaal in overeenstemming zijn met wat het Waals Gewest voorstelt (het gestuurde document was trouwens een pdf van de website van het Waals Gewest) en dat er niets leugenachtigs of ronselend aan is, het doel ervan is om personen die geïnteresseerd zijn in de diensten van een kredietmakelaar te informeren, contacteren. Daarenboven stuurt hij eveneens informatie op met raadgevingen voor de aankoop van vastgoed.

De adverteerder heeft eraan toegevoegd dat, al is het een gespecialiseerde site met informatie mbt ‘le prêt tremplin’, hij op de eerste pagina en de anderen vermeldt dat hij een kredietmakelaar is en hij verwijst voor meer inlichtingen over de ‘prêt tremplin’ en de ‘prêt social’ (zie juridisch pagina en contact) naar de dienst van het Waals Gewest. Er zijn geen automatische verwijzingen naar de website van Crefinet. Er bestaan alleen aanklikbare linken naar crefinet.be, die hun algemene site is voor hypotheek en persoonlijke leningen. Er wordt nergens vermeld dat de ‘prêt tremplin’ exclusief verkrijgbaar is bij Crefinet.

De adverteerder deelde mee dat veel maatschappijen internet en gespecialiseerde sites gebruiken om mensen te informeren en van deze gelegenheid gebruik maken om hun diensten of producten aan te bieden. Het gaat hier om dezelfde methode, niets meer, niets minder.

De adverteerder heeft uiteindelijk voorgesteld, op aanbeveling van de JEP, de inhoud van de site te veranderen en te verduidelijken dat Crefinet niet de enige makelaar is die de ‘prêt tremplin’ aanbiedt en het verschil tussen de officiële bron van het Waals Gewest en hemzelf, de makelaar, te benadrukken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de vermelding ‘Crefinet est partenaire avec la plupart des organismes de prêt agréée pour réaliser un prêt tremplin’ alleen maar aan het einde van de pagina verschijnt en dat het niet onmiddellijk duidelijk is dat het om een publicitaire website van Crefinet gaat.

Gelet op wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet meteen als dusdanig kan herkend worden en dat de identiteit van de adverteerder niet zichtbaar is, wat strijdig is met de artikelen 9 en 10 van de ICC code.

De Jury is ook van oordeel dat de reclame misleidend is in de zin van de artikelen 94/6, §1 6° et 94/7, §1 van de wet op de handelspraktijken daar zij ze de consument misleidt m.b.t. de aard van de verkoper en kan hem een commerciële beslissing kan doen nemen die hij anders niet genomen zou hebben.

Gelet op wat voorafgaat en om alle verwarring te vermijden, heeft de Jury derhalve aan de adverteerder verzocht om zijn website te wijzigen door duidelijk te vermelden dat het om een reclame van Crefinet gaat en dat Crefinet niet de enige organisme is dat de ‘prêt tremplin’ verleent.

De adverteerder heeft zijn website gewijzigd.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CREFINET
Product/Dienst: PRET TREMPLIN
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/03/2009