CORONA DIRECT – 14/02/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een kikker op het stuur van een wagen en vermeldt onder meer: “De verzekering per kilometer - goedkoper voor 9 op de 10 Belgen”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de reclame vermeldt “9 op de 10 Belgen” en dat volgens hem dus niet-Belgen gediscrimineerd worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de gebruikte formulering verwijst naar het feit dat zijn verzekeringsproduct voordeliger is voor 90% van de bevolking. Het verzekeringsproduct zelf heeft specifieke aanvaardingscriteria die openbaar gemaakt zijn op zijn site. Deze publicatie is ook een wettelijke vereiste.
De adverteerder verwees vervolgens naar de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. Volgens hem impliceert de litigieuze reclame geen discriminatie op het vlak van de toegang tot en het aanbod van verzekering. Nationaliteit vormt geen criterium van segmentering, noch op het vlak van de aanvaarding, noch op het vlak van de tarifering, noch op het vlak van de omvang van de garantie.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame die onder meer vermeldt: “De verzekering per kilometer - goedkoper voor 9 op de 10 Belgen”.

De Jury is van mening dat deze vermelding niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat als zijnde discriminerend voor niet-Belgen.

De Jury heeft er eveneens nota van genomen dat nationaliteit geen criterium inzake aanvaarding of tarifering voor het verzekeringsproduct zelf uitmaakt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie geen discriminatie op grond van nationaliteit uitmaakt of goedkeurt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORONA DIRECT
Product/Dienst: Autoverzekering
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/02/2017