CORONA DIRECT – 07/10/2010

Beschrijving van de reclame

In de e-mail bevindt zich een banner met de volgende tekst: Tijdelijke aanbod. Gratis TomTom GPS bij uw kilometerverzekering. Daarnaast, de afbeelding van een GPS.

De mail stelt voor om een gratis aanbod aan te vragen.

Motivering van de klacht(en)

De e-mail is misleidend in de zin dat men de indruk wekt dat een offerte kan aangevraagd worden, en dat deze offerte zonder problemen kan omgezet worden in een verzekeringscontract.Dit is zeker niet het geval, men zou de consument attent moeten maken op het feit dat enkel consumenten die een schade attest kunnen voorleggen van de laatste vijf jaar een contract kunnen afsluiten.

Standpunt van de adverteerder

De klacht verbaast de adverteerder ten zeerste.
Iedereen kan een offerte aanvragen zonder enige beperking ook.
Elke klant zal dus een verzekeringsvoorstel ontvangen waarin de adverteerder nog bijkomende informatie opvraagt.
Indien de klant niet aan de aanvaardingscriteria voor een polis beantwoordt, zal de klant daarvan verwittigd worden per brief.
Redenen kunnen zijn: leeftijd, schadeverleden en dergelijke.
Eén van die informaties die de adverteerder bijkomend opvraagt is het aantal ongevallen in fout gedurende de laatste 5 jaar.

Als de klant wenst in te gaan op het aanbod van de adverteerder, vraagt hij om de offerte getekend terug te sturen.
Door te tekenen verklaart de klant dat de versterkte informatie correct is. Dit wordt dan ook gecontroleerd door bij de vorige verzekering van de klant een schadeattest op te vragen.
Dit is de dagdagelijkse praktijk sinds jaar en dag bij alle autoverzekeringsmaatschappijen in België.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de e-mailing de mogelijkheid biedt om een offerte voor een kilometerverzekering aan te vragen en dat er geen voorwaarden zijn voor het aanvragen van de offerte. Elke consument kan een offerte aanvragen. Nergens in de reclame is er een belofte dat de offerte tot een contract zou leiden. Derhalve is de reclame niet misleidend op dit vlak.

De Jury is van oordeel dat het feit dat de autoverzekeringsmaatschappij later een schadeattest kan vragen geen essentiële informatie vormt die in de reclame vermeld zou moeten worden. Er zijn ook andere elementen die in aanmerking genomen worden (leeftijd, enz.). Dit zijn gegevens die bepalend zijn voor het soort verzekering dat aangeprezen wordt en die ook bij andere autoverzekeringsmaatschappijen opgevraagd worden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORONA DIRECT
Product/Dienst: Autoverzekering
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/10/2010