CORELIO – 28/09/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website van de Standaard worden er onder de optie “abonneer” verschillende abonnementsformules aangeboden, waaronder:

1) 6 daags abonnement:
Kies uw periode:
-12 maanden voor € 336 ipv € 433 (kioskprijs) of via tweemaandelijkse domiciliering € 56/2mnd. «Bestel».
- 3 maanden voor € 90 i.p.v. € 108 (kioskprijs). “Bestel”.
- 1 maand proefabonnement voor € 25 i.p.v. € 36 (kioskprijs). “Bestel”.

2) weekendabonnement
Kies uw periode:
12 maanden voor € 180. «Bestel».
6 maanden voor € 90. «Bestel».
3 maanden voor € 45. “Bestel”.

Motivering van de klacht(en)

Bij een bezoek aan de abonnementenpagina van de krant De Standaard heeft de klager vastgesteld dat ze in hun promo-balkjes misleidende tarieven plaatsen (PROMO-BALK: 6 daagsabonnement, vanaf 25 euro per maand). Als de klager hier verder kijkt, ziet hij geen enkel aanbod dat hem de mogelijkheid geeft om een abonnement te nemen waarbij hij maandelijks 25 euro per maand betaalt.

De promobalk is op zijn minst misleidend omdat het aanbod 25 euro p/m niet bestaat, bovendien als hij de andere aanbiedingen omrekent komt hij aan bedragen die hoger liggen dan 25 euro per maand.

Voor het weekendaanbod zijn de aanbiedingen wel om te rekenen naar 15 euro per maand, maar het aanbod 15 euro per maand bestaat gewoon niet in de weekendformule.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat de informatie op de site niet misleidend is.

De bezoeker van de site die de optie “abonneer” op de homepage aanklikt, komt terecht op een nieuwe openingspagina, waar een balk uitnodigt om meer informatie te vragen over verschillende globale abonnementsformules.

Wie klikt op de knop voor het 6-daagsabonnement met ondertitel “vanaf 25 euro per maand”, vindt een nieuwe pagina met meerdere formules onder de noemer “kies uw periode”: 12 maanden, 3 maanden of 1 maand. De 1 maandoptie geeft heel duidelijk aan dat de prijs voor deze maand 25 euro is.

Voor elke specifieke formule kan opnieuw worden doorgeklikt naar “bestel”; onmiddellijk leest men dan:

“BESTELLEN: Proefabonnement: 1 maand elke dag de krant in de bus. Prijs € 25. Betaalwijze: online of per overschrijving
Dit aanbod is enkel geldig in België en niet cumuleerbaar met een bestaand abonnement of andere promoties, gedurende de laatste 6 maanden op hetzelfde adres. U kunt maar 1 X van deze aanbieding gebruik maken.”

Slechts wie dan doorklikt vat het eigenlijke besteltraject aan, en er zijn meerdere fasen waarin zonder meer kan worden afgehaakt.

Het is dus wel degelijk zo dat de klant een zesdaagsabonnement op De Standaard kan nemen voor 25 euro per maand, en dat de bezoeker tijdig deze voorwaarden meegedeeld krijgt.

Het tweede onderdeel van de klacht (mbt de weekendformule) is evenmin gefundeerd.

Een weekendabonnement van drie maanden kost 45 euro; een van zes maanden 90 euro, en een van twaalf maanden 180 euro. De adverteerder ziet niet in waarom hij verplicht zou zijn dit gunstabonnement ook aan te bieden voor andere perioden dan voorgesteld, zoals een periode van slechts één maand. 15 euro per maand betekent 15 euro voor elke maand waarin het aanbod loopt en is een correcte communicatie.

Jurybeslissing

Standpunt Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat op de website (onder optie “abonneer”) verschillende abonnementsformules aangeboden worden.
Onder de titel “6 daagsabonnement vanaf €25 per maand” worden er 3 mogelijkheden aangeboden: 12 maanden aan 336 euro – 3 maanden aan 90 euro – 1 maand proefabonnement aan 25 euro.
Onder de titel “Weekendabonnement vanaf €15 per maand” worden er 3 mogelijkheden aangeboden: 12 maanden aan 180 euro – 6 maanden aan 90 euro – 3 maanden aan 45 euro.

Met betrekking het 6-daagsabonnement:

Aangezien er effectief een 6-daagsabonnement (in casu proefabonnement van 1 maand voor 25 euro) wordt aangeboden aan de aangekondigde prijs (vanaf 25 euro per maand), is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is. Zij heeft derhalve gemeend dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Met betrekking tot het weekendabonnement:

De Jury heeft vastgesteld dat de aangekondigde prijs (vanaf 15 euro per maand) inderdaad correct is, maar dat er wel een bijkomende voorwaarde aan verbonden is, namelijk een minimum periode van 3 maanden of meer. De Jury is van oordeel dat dit duidelijker dient gecommuniceerd te worden bij de vermelding van de titel “Weekendabonnement vanaf €15 per maand” eventueel door middel van een sterretje of door uitdrukkelijke vermelding van de minimumperiode, zodat de aandacht van de consument hierop meteen gevestigd wordt. Bij gebreke aan die informatie, is de Jury van oordeel dat deze reclame mbt het weekendabonnement inderdaad aanleiding kan geven tot misleiding in hoofde van de consument. Op basis van art. 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, alsook de artikelen 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing van de Jury zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORELIO
Product/Dienst: Abonnement De Standaard
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  28/09/2010