CORELIO – 23/11/2010

Beschrijving van de reclame

Het gaat om een folder in Het Nieuwsblad met op de voorpagina de volgende aankondiging: ‘1 maand gratis’. Op de laatste pagina bevindt zich meer verklarende uitleg, ondermeer:
“Uitzonderlijk proefaanbod.
Lees Het Nieuwsblad 2 maanden voor maar €25.
5 redenen om meteen een abonnement te nemen:
1. u kunt nu intekenen op het extra voordelig proefaanbod: 1 maand kopen + 1 maand gratis.
2. (…)”

Motivering van de klacht(en)

Op het eerste blad staat de vermelding ‘1 maand gratis’. Achteraan staat dat het aanbod enkel geldt als men een maandabonnement neemt. De klager vindt dit niet correct omdat het dus eigenlijk gaat over ‘1 maand kopen en 1 maand gratis’.

Standpunt van de adverteerder

De klacht heeft betrekking op de verwijzing op de frontpagina. Volgens de adverteerder is het gebruikelijk in reclame om met een teasende boodschap de aandacht te trekken. Vooral in direct marketing wordt deze methode zeer frequent toegepast. De adverteerder verwijst hierbij naar enveloppen waarop de wervende boodschap gedrukt staat “hierin zit een prachtig cadeau voor u”. Deze boodschap dient om de aandacht te trekken van de lezer. Indien hij verder leest, krijgt hij het volledige verhaal.

De adverteerder is van mening dat dit precies is wat hij hier doet.
De vermelding op de voorpagina dient om extra aandacht te trekken. Op de verkoopspagina (de laatste pagina) is geen enkel misverstand mogelijk. Hierin benadrukt de adverteerder onmiddellijk dat het gaat om een aankoopverhaal: twee maanden kopen voor de prijs van 1 maand. Dus 1 maand gratis. De lezer wordt dus niet op het verkeerde been gezet. Louter door het omdraaien van de huis-aan-huis-folder, eens de nieuwsgierigheid geprikkeld is, ziet de lezer onmiddellijk dat het om een verkoopsaanbod gaat. In de verkoopsbon zelf kan ook geen enkel misverstand bestaan over het feit dat het om een betalend aanbod gaat. Op geen enkel moment is hier bij het aankoopproces twijfel over mogelijk.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat er op de eerste pagina van de reclamefolder voor Het Nieuwsblad “1 maand gratis” vermeld wordt en dat er op de laatste pagina van diezelfde folder ondermeer het volgende uitgelegd wordt:
- “1 maand kopen + 1 maand gratis”
- “- 50% korting”.

De Jury is van oordeel dat de vermelding “1 maand gratis” op de voorpagina van de folder niet van aard is om de consument te misleiden daar de aanbieding in het kader van diezelfde folder duidelijk beschreven wordt zodat er geen misverstand kan ontstaan over het feit dat het om verkoopsaanbod gaat.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORELIO
Product/Dienst: Het Nieuwsblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/11/2010