CORELIO – 21/09/2010

Beschrijving van de reclame

Tekst radiospot:

Binnenkort is het weer school en speciaal daarom zitten er bij Het Nieuwsblad extra vakantiedagen. Nee da’s niet waar. Maar wel schooletiketten supercoole van Nickelodeon voor op hun boeken te plakken maar ook om hun kinderen populair te maken, dan hebben ze meer vriendjes. Da’s heel tof. Allé ik denk het; want ik heb, ik heb zelf nooit vriendjes gehad, k’had zo geen van die etiketten. Dus vanaf zondag 4 weken lang bij Het Nieuwsblad op zondag gratis schooletiketten van Nickelodeon met spongebob, Ned’s survival kits en nog andere. Kijk snel op nieuwsblad.be voor de verkooppunten van Het Nieuwsblad op zondag

Motivering van de klacht(en)

Kinderen worden nu reeds langs alle kanten via publiciteit aangezet om producten te kopen die hen inderdaad het gevoel geven "erbij te horen". In dit geval wordt die gevoeligheid extra uitgebuit en zwaar in de verf gezet. Ook in dit geval zullen er véél kinderen er toch niet kunnen bijhoren, al was het maar omdat hun ouders zulke krant niet kunnen kopen.

Het is toch niet omdat je zo geen "ultra-mega-coole"-nickelodeon stickers hebt, dat je geen vrienden kan hebben! Deze reclame spoort de kinderen aan om leeftijdsgenoten te pesten op basis van het al dan niet bezitten van een of ander gadget. Deze misleidende reclame geeft kinderen het gevoel dat discrimineren op basis van het bezit van deze stickers, of in het algemeen elk gadget, de norm is. Er wordt ook een subtiele (of minder subtiele) chantage uitgeoefend op de ouders waardoor zij in hun onderbewustzijn zich schuldig zouden voelen indien zij niet zouden meedoen aan deze spaaractie. Zij zijn bang dat hun kinderen uitgesloten, gepest en/of vernederd zullen worden als zij hun kinderen niet voorzien van dit gadget.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat een radiocampagne iets extra nodig heeft om op te vallen of zelfs gewoon opgemerkt te worden (in tegenstelling met de in-paper publiciteit). Dat extra zocht hij in humor; de spot is uiteraard niet ernstig maar integendeel relativerend bedoeld. De spot begint al met een grapje en zet daarmee de toon: dat er bij Het Nieuwsblad extra vakantiedagen zouden zitten, gevolgd door “da’s niet waar”.

De spot vervolgt dat het gaat om etiketten “om uw kinderen populair te maken. Dan hebben ze meer vriendjes”. Dat een etiket op een schoolboek of –schrift dat in een boekentas gaat of op een lessenaar ligt, kinderen “populair” zou kunnen maken, kan niemand ernstig nemen. De rest van de spot maakt duidelijk hoe absurd dit is: “Da’s heel tof, allez ik denk het toch. Ik heb zelf geen vriendjes gehad. Ik had zo geen van die etiketten.” Het is duidelijk dat de volwassene die dit vertelt, veel te oud is om ooit Nickelodeonetiketten te hebben gebruikt en in het algemeen, dat zijn verhaal niet ernstig te nemen valt.

De adverteerder vertrouwt er dan ook op dat deze spot niet het gevolg kan hebben dat kinderen die geen Nickelodeonstickers hebben, er niet zouden “bijhoren”.

Natuurlijk zullen de stickers kinderen die fan zijn van het Nickelodeonverhaal bekoren, maar niet omdat zij de spot gehoord hebben.

De adverteerder meent dan ook dat hij met deze radiospot binnen de perken is gebleven en hij verzoekt de JEP dan ook de klacht af te wijzen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het om een actie gaat met Nickelodeon schooletiketten die bij Het Nieuwsblad zitten. Het gaat dus om een reclame die minderjarigen aantrekt en die door hen kan gehoord worden.

De Jury heeft vastgesteld dat in de radiospot het volgende wordt gezegd:
“Binnenkort is het weer school en speciaal daarom zitten er bij Het Nieuwsblad extra vakantiedagen. Nee da’s niet waar. Maar wel schooletiketten supercoole van Nickelodeon voor op hun boeken te plakken maar ook om uw kinderen populair te maken, dan hebben ze meer vriendjes. Da’s heel tof. Allé ik denk het; want ik heb, ik heb zelf nooit vriendjes gehad, k’had zo geen van die etiketten.”

De Jury is van oordeel dat het suggereren dat kinderen dmv de etiketten populairder zullen zijn en makkelijker vriendjes zullen maken, sociaal onverantwoord overkomt en strijdig is met de volgende artikelen:
Art. 1 en 18 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel
Art. 73 en 76 van het decreet betreffende de radio-omroep en televisie van 27 maart 2009.

Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze radiospot te stoppen.

De adverteerder heeft bevestigd dat de radiospot niet meer zal worden uitgezonden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORELIO
Product/Dienst: Het Nieuwsblad
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/09/2010