CORELIO – 19/01/2011

Beschrijving van de reclame

Het betreft een aankondiging van een wedstrijd waarbij men de voorpagina van De Standaard kan veroveren. De internetpagina vermeldt: “Verover de voorpagina van De Standaard. Schrijf geschiedenis op 3 januari”.

Motivering van de klacht(en)

Indien de klager had geweten :
(a) dat de voorpagina van de Standaard in werkelijkheid NIET werd aangewend voor de wedstrijd;
(b) dat de inhoud van wat ingestuurd werd eigenlijk blijkbaar van geen belang was om te worden weerhouden als mogelijke winnaar, dan had hij helemaal niet de moeite gedaan om hieraan deel te nemen.

De klager vindt vanuit die optiek dat de Standaard niet eerlijk heeft gehandeld en heeft eerder de indruk dat het wedstrijd een lokmiddel is.

Er wordt gesteld dat men de voorpagina kon "winnen" met zijn idee. In het reglement staat dat de winnaar op maandag 3 januari op de voorpagina van De Standaard zal verschijnen. In werkelijkheid was het een nep-pagina die in plaats van de voorpagina werd aangewend. Het staat dus ver van de voorpagina zoals deze werd afgebeeld op de website. De klager vindt gewoon dat men dit moest uiteengezet hebben in het reglement; er werd voorgespiegeld dat men, als hoofdwinnaar, met zijn idee op de voorpagina ging komen van de Standaard.

Er wordt gesteld dat er gezocht werd naar een revolutionair idee. Welnu, als men de 'winnaar(s)' bekijkt dan zit er daar geen enkel dergelijk idee in; het is allemaal creatief en zo, heel luchtig, maar echte ideeën die er de moeite toe doen, revolutionair zijn, niet. De klager vraagt zich zelfs af of de jury de voorstellen wel heeft gelezen! Uiteindelijk is de winnaar gewoon deze die het meeste aantal stemmen heeft behaald.

Standpunt van de adverteerder

Met betrekking tot het eerste bezwaar in de klacht (de voorpagina werd niet daadwerkelijk op de front van De Standaard geplaatst en was niet de echte inzending, zoals die online te zien was) deelde de adverteerder het volgende mee:

Hij heeft de gepubliceerde voorpagina inderdaad als een wikkel rond de krant geplaatst. Hier werd voor gekozen omdat de adverteerder gedurende de wedstrijd een aantal leuke inzendingen mocht ontvangen en het hem leuk leek om dit in wikkelvorm rond de krant te plaatsen. Op die manier kon de adverteerder een afneembaar item creëren, dat ook gemakkelijk zou kunnen bijgehouden worden. De winnaar was hier alvast zeer tevreden mee.

Het is wel degelijk de voorpagina van De Standaard die aan de inzending werd gegeven: in alle krantenwinkels en in alle brievenbussen was de inzending de allereerste pagina van de krant. En de pagina was ook effectief als een voorpagina opgemaakt. Twee vereisten om van een voorpagina te kunnen spreken.

Het is zo dat de publicatie op de voorpagina uiteindelijk niet exact dezelfde layout had als de inzending die aan de adverteerder was toegestuurd via de wedstrijd. De adverteerder heeft de winnaar eerst gecontacteerd en samen een nieuwe versie gemaakt. Dit was ook zo gespecificeerd in het reglement:

“De redactie van De Standaard kiest uit alle voorstellen de ultieme winnaar. Dit voorstel zal op maandag 3 januari op de voorpagina van De Standaard verschijnen. De Standaard behoudt zich het recht om voor publicatie inhoudelijke of vormelijke aanpassingen te vragen. Eventueel wordt de winnaar hiervoor uitgenodigd op de redactie.
De winnaar wordt persoonlijke op de hoogte gebracht van het feit dat zijn/haar voorstel gewonnen heeft en uitgenodigd op de redactie.
Publicatie op de voorpagina van De Standaard op 3 januari is behoudens groot nieuws. In het geval van zeer belangrijk nieuws dient de publicatie van de voorpagina van de jongere uitgesteld te worden. Hierover zal De Standaard dan op 3 januari in de krant communiceren. De redactie behoudt het recht om de teasers op de voorpagina van 3 januari in te vullen om belangrijke nieuwsitems ook op de front te zetten.”

Met betrekking tot het tweede bezwaar van de klacht (De Standaard heeft een revolutionair idee gevraagd en uiteindelijk niet gekozen) deelde de adverteerder het volgende mee:

De adverteerder citeerde de tekst die als winnaar werd uitgekozen.

De Standaard heeft wel degelijk alle inzendingen grondig bekeken voor de selectie gemaakt werd. Alle inzendingen zijn een voor een doorlopen, een selectie is geprint. Daaruit is de winnaar gehaald. Het is een toeval dat deze inzending ook de meeste stemmen heeft gehaald van de publiekscompetitie in december. Maar ook begrijpelijk dat dit samenviel: de winnaar had een hele facebook-community uitgebouwd en heeft zo veel stemmen verzameld. En hun inzending was voor de adverteerder de winnaar net omdat ze zo geëngageerd was.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat De Standaard de wedstrijd ‘Verover de voorpagina van De Standaard’ organiseerde waarbij de deelnemers werden uitgenodigd om een voorstel in te zenden. Het winnende voorstel zou op de voorpagina van De Standaard verschijnen.

Op basis van het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat alle inzendingen grondig bekeken zijn en dat de winnaar toevallig ook de meeste stemmen heeft gehaald van de publiekscompetitie.

De Jury heeft genoteerd dat de voorpagina, in overeenstemming met het reglement (art. 2, ‘Hoofdprijs’), gepubliceerd is. Die is als een wikkel rond de krant geplaatst zodat het een afneembaar item was.

De Jury is van mening dat het reglement de bezwaren van de klager ondervangt en dat dit reglement duidelijk te raadplegen is op de website in kwestie, waarnaar verwezen wordt in de reclame. De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame voor de wedstrijd niet van aard is om de consument te misleiden op dat vlak.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORELIO
Product/Dienst: De Standaard
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/01/2011