CORELIO – 12/01/2011

Beschrijving van de reclame

De radiospot laat een dokter horen die zijn patiënt het nieuws brengt dat er een donorhart gevonden is. Hij wordt echter onderbroken door een man die zegt: “Nu even niet, ze leest De Standaard”.

Dokter: “Dag mevrouw, ik ben dokter Huysmans en ik heb onverwacht goed nieuws voor u”.
Man: “Nu even niet, ze leest De Standaard”.
Dokter: “Ja, excuseer, maar dit gaat wel over een dringende medische …”
Man: “Nu even niet, ze leest De Standaard”.
Dokter: “Ik begrijp het. Misschien dat ik dit donorhart kan proberen vers te houden tot …”
Man: “En dit weekend zeker niet, want morgen gidst De Standaard Magazine u langs de favoriete adresjes van topkoks als Peter Goossens en Kwinten De Paepe. Kom te weten waar zij hun ingrediënten halen en ga zelf ook alleen voor het beste. Morgen bij … De Standaard, onverantwoord interessant.”

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze spot er echt wel over. Hij vindt het schandalig dat deze spot de ether heeft gehaald. Stel je eens in de plaats van al die mensen in België die op een donororgaan zitten te wachten? Hij vindt deze spot ethisch niet verantwoord.

Standpunt van de adverteerder

Met betrekking tot de klacht deelde de adverteerder het volgende mee.

De klager vindt de radiospot over het donorhart ethisch onverantwoord en helemaal niet grappig. Dat is jammer. Humor is echter iets zeer persoonlijk en wat een aantal mensen hilarisch vinden kan er bij anderen totaal niet door.

Het feit dat de spot totaal onrealistisch is, werkt relativerend. Het is volstrekt onmogelijk dat deze situatie zich in het echt zou voordoen, daarom is het verbazend dat mensen deze duidelijke vorm van humor niet of verkeerd zouden begrijpen.

Het reclamebureau en De Standaard hebben samen scripts uitgekozen die mogelijk polariserend werken. De spot “donor” was dan ook slechts 1 spotje uit een volledige reeks.

De lijn van De Standaard is al enkele jaren “De Standaard. Onverantwoord interessant”. Het is net op dat stukje onverantwoord dat zij altijd willen spelen.

De adverteerder verontschuldigt zich als de consument de campagne niet kan waarderen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een gesprek laat horen waarin een doktor iemand het goede nieuws wil aankondigen dat men voor haar een donorhart heeft gevonden. De doktor wordt onderbroken door de slagzin ‘Nu even niet, ze leest De Standaard’. Hij insisteert en zegt dat het dringend is maar wordt nogmaals onderbroken.

De Jury is van oordeel dat de spot een duidelijk humoristische toon heeft en niet van aard is om letterlijk opgevat te worden, noch beledigend overkomt voor de mensen die op een donororgaan zitten te wachten.

Er wordt wel beklemtoond dat de zaak dringend is. De Jury is van oordeel dat de spot niet ethisch onverantwoord is.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de inhoud van de reclame.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORELIO
Product/Dienst: De Standaard
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/01/2011