CORELIO – 06/05/2009

Beschrijving van de reclame

Een aan te klikken banner op de website van Het Nieuwsblad verwijst naar een pagina met als titel “Het spoor onder de loep genomen”.
Onder een foto van een wagon met de teksten “Het grote treinrapport” en “€6 Treinticket heen en terug doorheen België” leest men:
“Lees er alles over in het Grote Treinrapport op dinsdag 21 april.
In het Grote Treinrapport houdt je krant halt bij de kwaliteit van het treinvervoer. Hoe proper zijn de stations? Hoe stipt zijn de verbindingen? Is ons treinverkeer eerste klasse? Of heeft het nog lang zijn sporen niet verdiend?
Bovendien worden jij en je gezin getrakteerd op een treinrit doorheen België.
Knip woensdag 22 april de bon uit je krant en betaal maar 6 euro voor een heen-enterugticket per persoon*.
Mis dit (en je trein) dus niet.
Kinderen onder 12 jaar reizen gratis mits begeleiding van een volwassene. Aanbod onder bepaalde voorwaarden. Voor meer info zie www.nmbs.be.”

Motivering van de klacht(en)

De klager voelt zich toch enigszins 'gepakt' door het Nieuwsblad en de NMBS. Hij stelde tot zijn verbazing vast dat de waardebon slechts geldt voor een treinticket voor 1 persoon! Concreet betekent dit - in zijn geval - dat hij dus 4 exemplaren van het Nieuwsblad had moeten aanschaffen. Maar HN was overal al uitverkocht of niet geleverd! In de advertentie is er sprake van 'je gezin', dus is het normaal om te veronderstellen dat alle gezinsleden met die waardebon zouden kunnen genieten van een treinticket H/T à 6 euro per persoon, zonder dat er een navenant aantal exemplaren van HN moest gekocht worden!

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij volstrekt oneens met de klacht is.
Hij preciseerde dat de actie in een groots opgezette redactionele bijdrage kadert over treinreizen en stations in België, “Het grote treinrapport” in de krant van 21 april. Op 22 april volgde een gratis waardebon, die in de krant verschenen is en die ook kan worden bekomen op eenvoudige aanvraag.

Hij deelde mee dat er altijd duidelijk gemaakt is dat de waardebon toeliet een treinticket, een ticket voor één persoon, heen en terug, geldig in heel België, gedurende een welbepaalde periode, te bekomen voor de prijs van zes euro. Dat op zeker ogenblik sprake is geweest van “het hele gezin” doet daaraan geen afbreuk. De banner waarnaar de klager verwijst nodigt immers uit om door te klikken voor meer informatie; daarvoor is het ook slechts een banner. De volledige tekst die met één muisklik wordt bekomen is klaar en duidelijk:
“Bovendien worden jij en je gezin getrakteerd op een rit doorheen België. Knip woensdag 22 april de bon uit de krant en betaal maar 6 euro voor een heen en terugticket per persoon*”. De asterix verwijst in goed leesbare letters naar de volgende tekst:
*Kinderen onder 12 jaar reizen gratis mits begeleiding van een volwassene. Aanbod onder bepaalde voorwaarden. Voor meer info zie www.nmbs.be”.

Er is dus heel duidelijk dat :
- de bon uit de krant een ticket vertegenwoordigt per persoon
- kinderen moeten betalen zodra ze 12 jaar zijn (onder de 12 jaar is begeleiding van een volwassene nodig”.
De voorwaarden van de waardebon staan heel duidelijk op de waardebon vermeld.

De adverteerder liet ook weten dat hij eenieder de mogelijkheid bood een waardebon aan te vragen; daarvoor moest niets meer worden gedaan dan een briefje met een aan zichzelf geadresseerde enveloppe opsturen.

Jurybeslissing

Jury in eerste aanleg

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame (na aanklik van de banner) ondermeer het volgende vermeldt:
“Bovendien worden jij en je gezin getrakteerd op een treinrit doorheen België.
Knip woensdag 22 april de bon uit je krant en betaal maar 6 euro voor een heen-en terugticket per persoon*.”
De asterisk verwijst naar de volgende tekst onderaan in kleine lettertjes:
“*Kinderen onder 12 jaar reizen gratis mits begeleiding van een volwassene.
Aanbod onder bepaalde voorwaarden. Voor meer info zie www.nmbs.be.”

De Jury is van oordeel dat deze reclame ( in het bijzonder het zinnetje mbt “jij en je gezin”) laat geloven dat men dmv één waardebon, tickets kan aankopen voor het ganse gezin tegen de prijs van 6 euro/ persoon. Het feit dat de waardebon slechts recht geeft op één treinticket en men derhalve over verschillende waardebonnen dient te beschikken indien men met het ganse gezin wil genieten van deze actie, komt onvoldoende duidelijk naar voren.

Op basis van art. 94/6 §1 en 94/7§1 van de wet op de handelspraktijken, alsook de art. 3 en 5 van de ICC code, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder stelde hoger beroep in tegen deze beslissing van de Jury in eerste aanleg.

Jury in hoger beroep

I. ONTVANKELIJKHEID

De Jury heeft vastgesteld dat aan de ontvankelijkheidsvereisten voldaan werd en heeft derhalve het hoger beroep ontvankelijk verklaard.

II. GEGRONDHEID

De Jury zetelend in hoger beroep heeft de argumenten van de adverteerder punt per punt onderzocht.

De Jury zetelend in hoger beroep heeft genoteerd dat de adverteerder verwijst naar het geheel van de campagne (radiospots, advertenties en banners) teneinde aan te tonen dat de boodschap voor de consument duidelijk was. De Jury is van oordeel dat een consument niet verondersteld wordt om kennis te nemen van de gehele campagne (via verschillende media) om de boodschap in kwestie duidelijk te percipiëren.

De reclame die via internet verspreidt wordt, kan niet beschouwd worden als een bijkomstigheid en de inhoud ervan dient derhalve getoetst te worden aan de toepasselijke regels.

Aangezien de klacht in kwestie betrekking heeft op de reclame die verspreid wordt via internet dient de Jury de inhoud van de reclame in kwestie te beoordelen.

De Jury zetelend in hoger beroep is tevens van oordeel dat deze boodschap die via internet verspreid wordt van aard is om de consument te misleiden. Het is in deze boodschap (die spreekt van “jij en je gezin”) niet duidelijk dat de consument over verschillende waardebonnen dient te beschikken indien hij met gans zijn gezin wil genieten van deze actie.

De Jury zetelend in hoger beroep bevestigt derhalve de beslissing van de Jury in eerste aanleg.

Het verzoek tot hoger beroep wordt derhalve ongegrond verklaard.

Deze beslissing van de Jury van hoger beroep is definitief.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat deze reclame niet meer gebruikt wordt.

Adverteerder: CORELIO
Product/Dienst: TREINTICKETS
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Datum afsluiting:  06/05/2009