CORELIO – 04/03/2009

Beschrijving van de reclame

Op de website www.nieuwsblad.be wordt het volgende aangeboden:
“Klik hier en lees 1 maand gratis Het Nieuwsblad. Aanbod geldig tot 22 februari 2009”.

Motivering van de klacht(en)

Op 20.02.2009 meldt de klager dat op de website duidelijk vermeld wordt dat het aanbod geldt tem 22.02.2009. Echter na het invullen van alle gegevens kreeg hij de melding dat het aanbod niet meer geldig is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het om een email-actie ging waarop de ontvangers - zo zij dit wensten - gedurende 1 maand gratis op Het Nieuwsblad konden intekenen. De intekening op dit aanbod liep via een landingspagina op de website Nieuwsblad.be was geldig tot en met 22 februari 2009.

De adverteerder had het vermoeden dat de klachtindiener als gevolg van een technische fout, onafhankelijk van de wil van de adverteerder, een verkeerde foutmelding heeft gekregen, nl. dat hij niet meer kon inschrijven op dit aanbod. Aangezien de klachtindiener hem hierover niet rechtstreeks heeft gecontacteerd was hij zich niet bewust van deze technische fout en heeft hij het probleem derhalve ook niet meer kunnen verhelpen.

Indien de klacht rechtstreeks tot hem was gericht, had hij de gratis maand onmiddellijk toegekend. De adverteerder stelde voor dat indien de betrokken klachtindiener zijn gegevens alsnog wil doorgeven, hij het gratis maandabonnement onmiddellijk zal opstarten.

Hij benadrukte tenslotte dat hij ter goeder trouw gehandeld heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de website www.nieuwsblad.be het volgende aangeboden werd:
“Klik hier en lees 1 maand gratis Het Nieuwsblad. Aanbod geldig tot 22 februari 2009”.

De Jury heeft eveneens genoteerd dat de klager wenste in te gaan op dit aanbod, doch hij op datum van 20.02.2009 het volgende bericht ontvangen heeft: “ Het aanbod waarop u wil intekenen is niet langer geldig. Voor een overzicht van onze andere abonnementsformules, klik hier.”

Rekening houdend met de inhoud van het bericht dat de klager ontvangen heeft en het tijdstip, vermoedt de Jury dat het niet om een verkeerde foutmelding gaat, doch eerder om een fout in de procedure/programmering tot afsluiting van het aanbod op de website, waardoor de afsluiting blijkbaar te vroeg in werking is getreden (namelijk reeds op vrijdagavond in plaats van zondagavond).

Aangezien het aanbod (tot 22/02) in werkelijkheid niet gerespecteerd werd, vormt dit een inbreuk op art. 94/6 WHCP en art. 5 ICC code en derhalve heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om in de toekomst aandachtig te zijn om dergelijke inbreuk te vermijden.

De Jury neemt er nota van dat de adverteerder ter goeder trouw heeft willen handelen en aan de klager aanbiedt om zijn gegevens alsnog door te geven om zijn gratis abonnement op te starten (de klager werd hierover ingelicht).

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORELIO
Product/Dienst: Nieuwsblad
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/03/2009