CORELIO – 02/04/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Haal als de bliksem je gratis Cars Marblix” toont verschillende van deze superknikkers in diverse kleuren, alsook de verpakking.
Tekst naast de verpakking (in gele cirkel): “Gratis 1 Marblix”.
Tekst in kleine letters onder de verpakking: “Verkooppunten HET NIEUWSBLAD OP ZONDAG in je buurt zie www.nieuwsblad.be/verkooppunten” en het logo van de adverteerder.
Tekst onderaan de advertentie: “Verzamel met Het Nieuwsblad op Zondag de vier Marblix van de Disney/pixar kaskraker ‘Cars’. Deze superknikkers met de afbeelding van Bliksem, Takel, Sally, Doc, Fillmore, Luigi, of één van de andere Cars favorieten, vind je op 2, 9, 16, 23 maart helemaal GRATIS bij het Nieuwsblad op Zondag”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is schandalig en bedrieglijk want de krantenwinkel zou slechts bevoorraad zijn met 6 Marblixen, niettegenstaande deze wekelijks een 50tal kranten van het Nieuwsblad op Zondag verkoopt.
Ook andere dagbladhandelaars zouden volgens de klager slechts een handvol Marblixen gekregen hebben.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat indien hij een actie doet met Het Nieuwsblad op Zondag, hij bij iedere verkoper van Het Nieuwsblad op Zondag een voldoende voorraad voorziet rekening houdend met de omvang van het verkooppunt.
Hij stelde dat dit probleem mogelijk veroorzaakt werd door een fout bij de manuele aftelling voor verdeling per verkooppunt.
De adverteerder stelde dat hij bij gebrek aan adresgegevens van de dagbladhandelaar in kwestie geen verder onderzoek kan voeren, maar dat hij bereid is om aan de lezer zijn Marblix toe te sturen waar hij inderdaad recht op heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat de adverteerder in het kader van deze actie voor iedere verkoper van Het Nieuwsblad op Zondag een voldoende voorraad heeft voorzien rekening houdend met de omvang van het verkooppunt en dat hij stelt dat er in kwestie mogelijk een fout is gebeurd bij de manuele aftelling voor verdeling per verkooppunt, maar dat hij bereid is om aan de lezer de Marblix toe te sturen waar hij recht op heeft.

Gelet op wat voorafgaat is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden mbt de voordelen en voorwaarden van deze actie . Zij heeft derhalve gemeend dienaangaande geen opmerkingen te moeten formuleren.

Anderzijds heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op het feit dat er sprake is van een gezamenlijk aanbod in de zin van artikel 54 WHPC“wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee men die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten of diensten.” Het tweede lid van artikel 54 W.H.P.C. stelt vervolgens als principe dat ieder gezamenlijk aanbod, behoudens de [in de daaropvolgende artikelen bepaalde uitzonderingen] verboden is.

Stelt men de verkrijging van een bijkomend aanbod dus afhankelijk van de aankoop (de verkrijging) van een hoofdaanbod, dan valt men onder de toepassing van de afdeling ‘gezamenlijk aanbod’. In casu stelt Het Nieuwsblad de kosteloze verkrijging van andere voordelen (in casu marblixen), afhankelijk van de aankoop van zijn dagblad.

De Jury wijst erop dat indien deze actie niet onder één van de toegelaten uitzonderingen op het principiële verbod van gezamenlijk aanbod kan worden ondergebracht, deze dan onwettelijk is. Zij heeft derhalve aan de adverteerder verzocht haar te willen bevestigen welke uitzondering van de WHPC deze actie rechtvaardigt.

Indien deze actie niet onder één van de uitzonderingen van het principiële verbod tot gezamenlijk aanbod zou kunnen worden ondergebracht, verzoekt de Jury de adverteerder om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder liet gelden dat het niet om een gezamenlijk aanbod zou gaan, daar de klant niet noodzakelijk het Nieuwsblad op Zondag diende te kopen om een Marblix te krijgen.

Hij diende geen bon of spaarkaart uit Het Nieuwsblad op Zondag te knippen om de Marblix te kunnen bekomen.

Het geschenkje werd wel in de eerste plaats aangeboden aan lezers, maar ook niet-lezers konden bij de bakkers en winkeliers waar het Nieuwsblad op Zondag te koop werd aangeboden, op eenvoudige vraag de Marblix verkrijgen.

Het Nieuwsblad op Zondag vroeg aan de bakkers en winkeliers geen verantwoording voor de verdeling van de Marblix. Gezien niet elke lezer van Het Nieuwsblad op Zondag de Marblix heeft opgevraagd, was er geen enkel bezwaar om deze Marblix aan andere geïnteresseerden die de krant niet kochten, mee te geven.

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder stelt dat het niet om een gezamenlijk aanbod zou gaan daar de klant het Nieuwsblad op Zondag niet noodzakelijk diende aan te kopen om een Marblix te verkrijgen. Ook niet-lezers zouden op eenvoudige aanvraag de Marblix kunnen verkrijgen.

Zij heeft derhalve de advertentie opnieuw onderzocht en heeft vastgesteld dat dit nergens in de advertentie wordt vermeld.

De Jury merkt daarentegen op dat in de advertentie het volgende vermeld wordt “ Verzamel met Het Nieuwsblad op Zondag … - helemaal gratis bij het Nieuwsblad op Zondag.”

Zoals de actie nu voorligt, kan derhalve enkel besloten worden dat het om een gezamenlijk aanbod gaat. Art. 54 WHPC stelt terzake dat er sprake is van een gezamenlijk aanbod “wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee men die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten en diensten. Het tweede lid van art. 54 WHPC stelt vervolgens als principe dat ieder gezamenlijk aanbod (behoudens in de daaropvolgende artikelen bepaalde uitzonderingen) verboden is.

Enkel indien in de publicitaire boodschap over deze actie duidelijk gesteld zou worden dat de Marblixen ook op eenvoudige aanvraag kunnen bekomen worden, valt men niet onder de toepassing van art. 54 WHPC.

Aangezien niet werd aangewezen dat deze actie onder één van de uitzonderingen zoals bepaald in de WHPC valt, heeft de Jury aan de adverteerder haar eerdere beslissing bevestigd, met name om deze reclame niet meer te verspreiden. Aangezien de actie inmiddels beëindigd is, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om hier mee rekening te houden voor de toekomst.

De adverteerder deelde hierop mee nog steeds van oordeel te zijn dat het niet om een verboden gezamenlijk aanbod gaat. Hij benadrukte dat de Marblix slechts een klein gadget is met een geringe kostprijs.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORELIO
Product/Dienst: Cars Marblix
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/04/2008