CORA – 24/07/2013

Beschrijving van de reclame

De folder op de website maakt reclame voor niet versneden konijn aan 3,99 €/kg, geldig van 9 tot 15 juli 2013.

Motivering van de klacht(en)

De klager ging op 9 juli 2013 om 14u naar de winkel en er was geen konijn meer te koop. Men deelde hem mee dat er 600 konijnen verkocht waren en dat er geen meer zouden zijn. Volgens hem is deze werkwijze om klanten aan te trekken misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij op dinsdag 9 juli wel degelijk over een stock van 624 konijnen beschikte maar dat, gezien het succes van het artikel, hij effectief de volledige ontvangen hoeveelheid verkocht had tegen het begin van de namiddag. De voorraad werd de volgende ochtend terug aangevuld en het product is de volledige week beschikbaar gebleven voor verkoop.

De adverteerder deelde ook de verkoopsgegevens van deze actie mee en verduidelijkte dat de bestelde hoeveelheden aangepast waren aan de aard van het aanbod: op basis van het aantal stuks die normaal dagelijks verkocht worden aan de normale prijs (6 stuks) en de historiek van dit soort promotie leek over 624 stukken beschikken op de eerste dag van de promotie absoluut voldoende. De adverteerder deelde, ter vergelijking, de verkopen op 9 juli in vergelijkbare winkels mee.

Wat het aanvullen van de voorraad betreft, dit werd elke dag correct gedaan in functie van de versheid en met respect voor de geldigheidsdata. De enige beperking op het vlak van het kunnen genieten van het aanbod was om de volgende dag terug naar de winkel te komen.

De adverteerder weerlegt elke inbreuk zowel wat betreft reglementaire en wettelijke bepalingen als wat goede professionele praktijken betreft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website van de adverteerder promotie voert voor niet versneden konijn aan 3,99 €/kg.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury nota genomen van de bestelde hoeveelheden voor deze actie en van de verkoopsgegevens.

De Jury is van oordeel dat deze hoeveelheden redelijk zijn rekening houdend met het product, de omvang van de reclame en de voorgestelde prijs. Ze is derhalve van oordeel dat deze reclame niet misleidend is en niet in strijd is met artikel 91, 5° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CORA
Product/Dienst: Vlees van konijn
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/07/2013