CORA – 04/04/2000

Beschrijving van de reclame

In een folder met als slogan “Nog nooit zag je zo'n grote keuze aan zo'n lage prijzen”, stelt de reclame o.a. een digitale draadloze telefoon voor en vermeldt de prijs, alsook de verschillende mogelijkheden en eigenschappen van het toestel. Het aanbod geldt van 18.01 tot 29.01.2000.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als oneerlijk want de vermelde prijs strookt niet met de hogere prijs die in de bezochte supermarkt wordt gevraagd. In andere winkels van dezelfde keten wordt de vermelde prijs wel correct toegepast. Er werd bovendien vastgesteld dat regelmatig de eerste dag van een promotieaanbieding de voorraad reeds uitgeput is.

Jurybeslissing

Nadat de Jury de adverteerder om uitleg verzocht en zijn aandacht vestigde op de toepasselijke wetgeving (art. 23, 9° WHP : verplich-ting m.b.t. voldoende voorraad), liet deze weten dat problemen met de levering van de producten in kwestie aan de basis liggen van de incidenten. Aan de klagers wordt aangeboden om zich opnieuw tot de winkel te wenden teneinde de nu beschikbare producten te kunnen verkrijgen. De Jury deed de aanbeveling om in de toekomst alle nodige maatregelen te nemen teneinde te verzekeren dat de in promotiebrochures aangeboden producten tijdig en in voldoende hoeveelheid in de winkels aanwezig zijn. Zij vestigde tevens de aandacht op de wettelijke verplichting van de verkoper (art. 45 WHP) om in geval van niet beschikbaarheid van de producten, aan de consument een bon aan te bieden die recht geeft op de aankoop van het product binnen een redelijke termijn en onder de voorwaarden van het aanbod. Bij gebrek aan uitleg van de adverteerder omtrent de prijs, deed de Jury ook de aanbeveling er voor te zorgen dat promotionele prijzen steeds correct worden toegepast.
De adverteerder legde vervolgens uit dat er misschien sprake was van een misverstand omdat de promotieprijs enkel gold voor het toestel in 3 kleuren en het toestel in twee andere beschikbare kleuren geen deel uitmaakte van het aanbod.

Adverteerder: CORA
Product/Dienst: Draadloze telefoon Bosch
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/04/2000