COPIMEX – 11/10/2001

Beschrijving van de reclame

De etikettering van het product (vloeibaar wasmiddel) vermeldt “Eco-pack – Milieuvriendelijk” en “G.r.e.e.n.”. De verpakking geeft de samenstelling aan en stelt de voordelen van het eco-pack voor : vermindering van het huishoudelijk afval – in recycleerbaar karton – 60 % minder plastiek – de selectieve ophaling van plastiek en karton wordt vergemakkelijkt – gebruik tot de laatste druppel.
Raadgevingen werden ook gegeven qua opening en recyclage van de verpakking.

Motivering van de klacht(en)

Stellen dat een product milieuvriendelijk is kan niet, ook al is het grotendeels afbreekbaar en recycleerbaar. Het productieproces voor de inhoud en de verpakking veroorzaakt nadelige milieu-effecten. Het is niet duidelijk of de absolute slogan slaat op de verpakking of op de inhoud. Inbreuk wordt gepleegd op art. 7 van milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de verpakking t.a.v. standaard-verpakkingen 60% minder plastic bevat, het karton volledig recycleerbaar is en aangegeven wordt hoe efficiënt kan gerecycleerd worden. Hij wil met de term “milieuvriendelijk” benadrukken dat alle bestanddelen op plantaardige basis zijn, waardoor het minder schadelijk is voor het milieu dan andere wasmiddelen.

Jurybeslissing

Na onderzoek van de meegedeelde bewijsvoering, was de Jury de mening toegedaan dat deze voldoende is in de zin van art. 8 en 14 van de code en derhalve het gebruik van de term « milieuvriendelijker » aanvaardbaar is, maar opdat de verpakking in overeenstemming zou zijn met art. 6 van de code heeft zij de aanbeveling gedaan de nodige uitleg te vermelden omtrent de redenen van het minder schadelijk effect van het product. Aangaande de vermelding G.r.e.e.n. is de Jury onbevoegd daar het om een gedeponeerd woordmerk gaat. Na lang aandringen om de gewijzigde verpakking te bezorgen, liet de adverteerder weten dat het product in kwestie niet meer zal geproduceerd worden en de voorraad tegen eind december 2001 zal uitgeput zijn. Er komt geen nieuw “Green” product.

Adverteerder: COPIMEX
Product/Dienst: Friss
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  11/10/2001