COOLCOUPS – 09/02/2012

Beschrijving van de reclame

De email vermeldt onder meer het volgende:
« Réduction de 75%
Mettez de l’or dans votre quotidien avec une bouteille de Golden Storm
• Une bouteille de Golden Storm
• Boisson divine avec des paillettes d’Or 22k
• Mettez de l’or dans votre quotidien
Voir l’offre 27,00EUR ».

Naast deze tekst staat een afbeelding van een fles Golden Storm met een detailafbeelding van de inhoud van de fles en van twee glazen.

Op de website staat dezelfde afbeelding, met de volgende tekst:
“Breng goud in uw leven dankzij een fles Golden Storm
Aanbod
• Een fles (75cl) Golden Storm
• Een godendrank met 22-karaats goudvlokjes
• Een gouden idee voor een gouden feestje”
Met daaronder: het doorstreepte bedrag 107,9EUR, waarnaast 27,00EUR
Korting van -75%
Bespaar 80,9EUR”.

Motivering van de klacht(en)

Een fles Golden Storm wordt door CoolCoups aangekondigd voor 27 euro, ofwel een korting van 75%. Volgens de klager staat één fles op de officiële website van Golden Storm vermeld aan 40 euro en kan men 3 flessen bestellen voor 99 euro. Volgens de klager gaat het dus om een vals koopje.

Standpunt van de adverteerder

CoolCoups deelde mee dat het een communicatiekanaal is dat gehanteerd kan worden door bedrijven die publiciteit willen voeren. In die context fungeert het dan ook enkel als intermediair.

Het is zich als bedrijf echter bewust van zijn maatschappelijke rol en probeert dan ook alle praktijken die de sector in een negatief daglicht kunnen stellen via alle mogelijke middelen te vermijden. Het voert onder meer een strikte kwaliteitscontrole uit wat betreft de gepubliceerde acties. Dit houdt onder andere in dat er steeds wordt nagegaan of de prijzen (zowel originele als gereduceerde) die gehanteerd worden door de klant (de adverteerder) marktconform zijn. Voor sommige acties is het moeilijk een referentiepunt in de markt te vinden en moet CoolCoups vertrouwen op de communicatie van de klant. In het geval van de klant Led Yventsol die een actie voert met de fles Golden Storm is dit het geval.

CoolCoups verwijst naar de overeenkomst met de firma Led Yventsol waarin er effectief sprake is van een originele prijs van 99 Euro. Het heeft voor publicatie die prijs op de website van de klant gecontroleerd en bevestigd.

Naar aanleiding van de klacht heeft CoolCoups de website van de klant opnieuw geraadpleegd en ondertussen is blijkbaar het prijspunt op de website van de klant aangepast. Het heeft dan ook onmiddellijk de prijs in de advertentie aangepast aan de laatst publiekelijk beschikbare informatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat de email waarover klacht onder meer het volgende vermeldt: “Réduction de 75%. Mettez de l’or dans votre quotidien avec une bouteille de Golden Storm. Voir l’offre 27,00EUR”. De Jury heeft tevens vastgesteld dat de website van de adverteerder op het tijdstip van de klacht onder meer het volgende vermeldde: “Breng goud in uw leven dankzij een fles Golden Storm. Aanbod Een fles (75cl) Golden Storm. (...) 107,9EUR 27,00EUR Korting van -75% Bespaar 80,9EUR”.

De Jury heeft echter eveneens vastgesteld dat de website van de klant van de adverteerder, voor wiens product de adverteerder waardebonnen aanbiedt, als prijs voor een fles Golden Storm 49,90EUR + 7,95EUR verzendkosten vermeldde.

De Jury is van mening dat de adverteerder door op deze manier reclame te voeren bij de gemiddelde consument de verwachting creëert dat deze laatste €80,9 zal besparen / zal kunnen genieten van de in de reclame vermelde korting van 75%.

Aangezien het in casu voor de consument onduidelijk is in welke mate de bij hem gecreëerde verwachting de facto gerealiseerd wordt, is de Jury van oordeel dat deze reclame misleidend is in de zin van de artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder dan ook verzocht om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder zijn website na ontvangst van de klacht reeds op eigen initiatief aanpaste, door als nieuwe doorstreepte prijs 58,85EUR te vermelden, als prijs van de waardebon 27,00EUR te behouden en het kortingspercentage te reduceren naar 54% en het bespaarde bedrag naar 31,58EUR.

De Jury stelt echter vast dat de nieuwe doorstreepte prijs van 58,85EUR niet volledig overeenstemt met de prijsaanduiding op de website van de klant op het tijdstip van de klacht, zijnde 49,90EUR + 7,95EUR verzendkosten, wat neerkomt op 57,85EUR.

De Jury heeft de adverteerder dan ook verzocht om de doorstreepte prijs alsnog volledig in overeenstemming te brengen met de prijsaanduiding op de website van de klant.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat de adverteerder een waardebon aanbiedt voor een alcoholhoudende drank, waarbij een afbeelding van een fles Golden Storm zichtbaar is.

De Jury is van oordeel dat aldus reclame gemaakt wordt voor alcohol en dat het Convenant inzake gedrag en reclame met betrekking tot alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant) van toepassing is.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de website nalaat de educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand”, te vermelden, wat een inbreuk uitmaakt op artikel 11.1 + bijlage B van het Convenant.

De Jury heeft de adverteerder dan ook verzocht om de educatieve slogan te vermelden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11.1 + bijlage B van het Convenant.
De volgende richtlijnen dienen hierbij met name nageleefd te worden:
Plaats: De slogan wordt onderaan het beeld geplaatst, horizontaal en deel uitmakend van de visual.
Lettertype: Arial – cursief.
Kleur: Positief of negatief - duidelijk onderscheidend van de achtergrondkleur.

Gevolg

De adverteerder bevestigde de beide punten van de Jurybeslissing te zullen naleven.

Adverteerder: COOLCOUPS
Product/Dienst: Waardebon voor fles Golden Storm
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  09/02/2012