COO-ADVENTURE – 12/07/2017

Beschrijving van de reclame

De pagina op de website van de adverteerder gewijd aan de doop in een Ferrari F430 Spider vermeldt onder andere het volgende:
- « Venez prendre place à bord d'un bolide de prestige.
Notre moniteur expérimenté est un passionné chevronné, il vous accompagnera comme pilote ou en tant que copilote.
Le plus beau circuit du monde de SPA Francorchamps est l'endroit idéal pour votre initiation, votre baptême d’aigle de la route !
Disponible en bon cadeau, pour un enterrement de vie de jeune homme ou en journée d'entreprise, le tour en voiture de rêve restera un souvenir inoubliable. (…) » en
- « RDV à notre centre d'activités au dessus de la cascade de Coo juste a coté de l'hotel "Le Baron") ou directement sur le circuit le plus beau du monde de SPA Francorchamps. ».

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de reclame meermaals het circuit van Spa Francorchamps vermeldt, maar dat na telefonisch contact blijkt dat de rit niet doorgaat op het circuit. Hij vraagt zich dan ook af wat er het nut van is om het circuit meermaals te vermelden als het niet de bedoeling is om de consument te misleiden over de geleverde dienst. Hij dacht echt dat hij een rondje zou kunnen rijden op het circuit.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij bijna alle dagen van het jaar open is als het weer goed is en enkel op reservatie bij de start van Coo. Voor de dopen op het circuit van Spa Francorchamps is hij afhankelijk van de dagen die racevrij en open voor het publiek zijn. Hij verduidelijkte dat de doop op het circuit vooral gebruikt wordt voor groepen en bedrijven.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat, op het ogenblik van de klacht, de website van de adverteerder de doop in een Ferrari F430 Spider voorstelde door tweemaal het circuit van Spa Francorchamps te vermelden: « Le plus beau circuit du monde de SPA Francorchamps est l'endroit idéal pour votre initiation (…) » en « RDV à notre centre d'activités (…) ou directement sur le circuit le plus beau du monde de SPA Francorchamps. ».

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument die aldus kennis neemt van de details van de doop in een Ferrari zal verwachten dat deze effectief zal doorgaan op het circuit van Spa Francorchamps.

Welnu, naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat deze heeft meegedeeld dat hij bijna alle dagen van het jaar open is als het weer goed is en dat hij voor de dopen op het circuit van Spa Francorchamps afhankelijk is van de dagen die racevrij en open voor het publiek zijn. De adverteerder verduidelijkte tevens dat de doop op het circuit vooral gebruikt wordt voor groepen en bedrijven.

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat de betrokken vermeldingen op de website van de adverteerder te absoluut zijn en dat de consument niet correct geïnformeerd wordt over het feit dat de doop elders zou kunnen doorgaan dan op het circuit in kwestie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de kenmerken van de activiteit in kwestie en dus misleidend is in de zin van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

In dit opzicht heeft de Jury genoteerd dat de vermelding “Le plus beau circuit du monde de SPA Francorchamps est l’endroit idéal pour votre initiation, votre baptême d’aigle de la route!” intussen verwijderd werd. Zij heeft de adverteerder derhalve verzocht om rekening te houden met de Jurybeslissing voor wat betreft de tweede door de klager aangehaalde vermelding met betrekking tot de plaats waar de activiteit in kwestie doorgaat.

Gevolg

De adverteerder heeft de vermelding in kwestie verwijderd.

Adverteerder: COO-ADVENTURE
Product/Dienst: Doop in een Ferrari
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/07/2017