CONTACT – 24/09/2003

Beschrijving van de reclame

Met als headline : “Contact, superlekker ! Wij zijn van jou… ”, toont een advertentie 2 borsten in een geruite bikini afgeboord met bloempjes. Op één van de borsten is een dolfijntje getatoeëerd en een hand grijpt naar de andere borst. Tekst onderaan : « Contact @ the beach. Rechtstreekse uitzendingen ! Elke werkdag van juli & augustus tussen 16 en 18u op het groot strand van Oostende (in de Contact Beach Club) », waarnaast zich het logo van de radiozender bevindt en het website-adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vormt een aantasting van de menselijke waardigheid en in het bijzonder de waardigheid van de vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze advertentie geenszins tot doel heeft vrouwen te herleiden tot “uitsluitend bestaande uit borsten” en dat dit beeld niet als boodschap heeft dat “ dit vrouwelijk lichaamsdeel voor iedereen voor het grijpen ligt”. Hij benadrukte dat de campagne uit 2 visuals bestond (één met een vrouw en één met een man) en dat de enige boodschap die hij nastreefde is dat Radio Contact van de luisteraars is. Als lokale radio wil hij dichter dan wie ook bij de luisteraars staan en beoogt hij proximiteit met zijn luisteraars zoals die bestaat tussen een verliefd koppel en de intieme plaatsen waarop een dolfijntattoo (zijn logo) werd aangebracht. Hij benadrukte tenslotte dat hij er geen enkel belang bij heeft om de luisteraars “mensonwaardig” te gaan voorstellen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat hoewel het niet de bedoeling is van de adverteerder, deze boodschap toch wel het risico inhoudt verkeerd gepercipieerd te worden door een deel van het publiek: de afbeelding van de hand die naar één van de borsten grijpt in combinatie met de tekst suggereert een aanraking die misschien wel een ongewenste intimiteit kan betreffen, hetgeen wel degelijk een aantasting van de waardigheid van de vrouw uitmaakt en in strijd is met art. 4 van de IKK code. Het feit dat de campagne uit 2 visuals bestond doet hieraan geen afbreuk, daar iedere reclameboodschap afzonderlijk dient te worden onderzocht, temeer daar niet iedereen van het publiek noodzakelijkerwijs kennis genomen heeft van de tweede visual. Bijgevolg heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij deze advertentie niet meer zal verspreiden.

Adverteerder: CONTACT
Product/Dienst: Radio Contact
Datum afsluiting:  24/09/2003