CONTACT – 16/12/2003

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een blote man langs rugzijde die in een zelfbedieningswinkel wandelt met een mandje gevuld met winkelwaar. Tekst: “… en u vergeet al de rest!”. Bovenaan bevindt zich het logo en onderaan het website-adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame die aan iedereen wordt tentoongesteld, inclusief de kinderen, getuigt van een gebrek aan kuisheid en fatsoen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de campagne met deze slogan bestaat uit 3 beelden en dat het idee erin bestond om op een humoristische manier te tonen dat als men naar Radio Contact luistert, men dermate opgeslorpt wordt door de muziek, de programma's,… dat men bepaalde zaken rondom ons vergeet. Hij wou een beeld overbrengen van een radio gericht op een groot publiek, familiaal, prettig, positief,… Hij benadrukte dat fatsoen en goede smaak subjectieve onderwerpen zijn, maar dat spreken van een beeld dat inbreuk pleegt op de kuisheid, hem overdreven overkomt voor een beeld van een naakte man die enkel langs rugzijde getoond wordt zonder enige uitdagende houding en binnen de context in kwestie. Hij bevestigde tevens dat de campagne afgelopen is.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het gebruikte medium (affiche) en gelet op het feit dat er geen enkel verband bestaat tussen de afbeelding van een naakte man en de aangeboden dienst, kan dergelijke vorm van communicatie de gevoeligheden van bepaalde personen kwetsen en negatieve reacties uitlokken die afbreuk doen aan de reclame. De Jury heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren, overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: CONTACT
Product/Dienst: Radio Contact
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  16/12/2003