CONTACT – 15/01/2004

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont 3 rijen met boodschappenwagentjes op de lege parking van een grootwarenhuis. In één van de boodschappen-wagentjes zit een kind dat lijkt te zijn achtergelaten. Tekst : “… en u vergeet al de rest!”. Bovenaan bevindt zich het logo van de adverteerder en onderaan het website-adres.

Motivering van de klacht(en)

Deze boodschap kan geïnterpreteerd worden als volgt : het luisteren naar de radio kan ertoe leiden dat men een kind achterlaat.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze reclame deel uitmaakt van de campagne “ En u vergeet al de rest”, bestaande uit 3 beelden. Het idee bestond erin om op een humoristische manier te tonen dat als men naar Radio Contact luistert, men dermate opgeslorpt wordt door de muziek, de programma's,… dat men bepaalde zaken rondom ons vergeet. Hij wou een beeld overbrengen van een radio gericht op een groot publiek, familiaal, prettig en positief. Hij liet tevens weten dat deze reclame niet meer verspreid wordt via affiches en enkel nog gebruikt wordt in enkele tijdschriften.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat ondanks het feit dat het duidelijk is dat men deze boodschap niet letterlijk moet opnemen, deze toch een element bevat dat niet blijkt te stroken met de bedoeling om een familiaal prettig en positief beeld over te brengen. Deze boodschap kan gepercipieerd worden als zijnde een afbeelding van een verwerpelijke gedraging (kind achterlaten), hetgeen vanuit maatschappelijk oogpunt niet echt getuigt van goede smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken die afbreuk doen aan de reclame, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: CONTACT
Product/Dienst: Radio Contact
Media: Dagblad
Initiatief: Jury
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  15/01/2004