CONNECTIONS – 16/04/2013

Beschrijving van de reclame

De advertentie bevat onder meer het volgende: “1 NIGHT IN BANGKOK” en daarnaast “VA €699 vlucht H/T + 1 overnachting”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt deze reclame immoreel. De CO2-uitstoot van de vlucht Bangkok heen en terug voor 1 nachtje stappen bedraagt immers per persoon 6450 kg aan CO2. De gemiddelde Belg heeft een gemiddelde CO2-voetafdruk per jaar van 12.000 kg (licht,verwarming,vervoer, reizen,eten, ... alles inclusief). Dat 1 nachtje in Bangkok vervuilt meer dan ieder van ons in een half jaar tijd. De klager is niet tegen verre reizen op zich, maar 1-dagsreizen promoten naar de andere kant van de wereld is volgens hem een aanfluiting van alle inspanningen die we collectief en individueel doen om de milieuproblematiek aan te pakken.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame die onder meer het volgende bevat: “1 NIGHT IN BANGKOK” en daarnaast “VA €699 vlucht H/T + 1 overnachting”.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht gebaseerd is op het feit dat de advertentie, althans volgens de klager, betrekking zou hebben op een totale verblijfsduur van slechts 1 nacht in de vermelde bestemming.

De Jury heeft evenwel op de website van de adverteerder vastgesteld dat de aanbieding betrekking heeft op 14-daagse verblijven, waarbij één van de betrokken overnachtingen inbegrepen is in de aanbieding.

De Jury is tevens van mening dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden begrepen in de betekenis die de klager eraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CONNECTIONS
Product/Dienst: Reis
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/04/2013