CONNECTIONS – 07/03/2011

Beschrijving van de reclame

De Google Ad vermeldt: ‘New York: € 295’.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat Connections New-York aanbiedt aan 295 euro maar als hij op de Google Ad klikt, stijgt de prijs naar 378 euro. Voor hem gaat het om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het inderdaad zo is dat hij uitpakt met "vanaf" prijzen, wat iedereen trouwens doet. Vanaf prijzen in de luchtvaart worden steeds gecheckt intern naar voldoende plaatsbeschikbaarheid.
Tijdens de promotieperiode waar naar gerefereerd wordt (Book & Pay) heeft hij trouwens heel wat tickets naar New York aan die bewuste prijs verkocht (295 €).
Natuurlijk zijn deze prijzen altijd onderhevig aan
- plaatsbechikbaarheid: (het kan best zijn dat sommige data ondertussen al vol zitten aan een vanaf prijs en dat de luchtvaartmaatschappij zetels ter beschikking stelt aan duurdere prijzen),
- vertrek en retourdata: er zijn, zoals voor alle reizen, laag, midden en hoogseizoenen. Hoogseizoen reizen is altijd duurder, ook wat betreft luchtvaarttickets,
- constante schommelingen door derden: hij publiceert iedere dag prijzen, maar deze schommelen door fuel verhogingen, luchthaventaksen die aangepast worden of door de luchtvaartmaatschappij die ten allen tijde prijzen eenzijdig kunnen aanpassen. Indien dit gebeurd tracht hij, binnen de korst mogelijke termijn, zijn prijs setting hieraan aan te passen.

Hij hanteert de grootste voorzichtigheid in het publiceren van prijzen, daarom dat hij zo ook iedere dag terug aanpassingen doet om net geen onverkoopbare prijzen te afficheren. Dit zou enkel in zijn nadeel spelen. Maar hij kan uiteraard niet iedereen verzekeren dat ze naar een bestemming vliegen aan de laagste prijs, gezien er inderdaad een beperkt aanbod is aan een bepaalde prijs, constante prijsschommelingen zijn, hoog en laagseizoenen meespelen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de Google Ad in kwestie op het moment van het indienen van de klacht onder meer het volgende vermelde: ‘New York: € 295’.

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager in kwestie geen ticket heeft kunnen boeken tegen de vooropgestelde prijs maar dat de adverteerder wel tickets verkocht heeft aan die bewuste prijs.

De Jury is van oordeel dat de Google Ad van aard is om bij de consument bepaalde verwachtingen te scheppen en hem kan misleiden mbt de beschikbaarheid van de aangeprezen tickets tegen de aangekondigde prijs (in casu 295 euro voor een ticket naar New York).

Op basis van art. 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 op de marktpraktijken en van art. 3 en 5 van de ICC code, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen door de vermelding ‘vanaf’ duidelijk naast de prijzen op de Google Ad te vermelden en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de reclame zal aanpassen.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: CONNECTIONS
Product/Dienst: Book & Pay
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/03/2011