COMPANEO – 21/10/2014

Beschrijving van de reclame

De advertentie vermeldt onder meer het volgende: “Blackout : Pas de Soucis avec vos panneaux photovoltaïques !”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de reclame misleidend, ze misbruikt de klant door hem te doen geloven dat het feit dat men over zonnepanelen beschikt hem beschermt tegen een hypothetische blackout.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze advertentie geplaatst werd met een onduidelijke boodschap en dat hij deze aangepast heeft. Het volgende wordt nu vermeld: “Solution pour Blackout: Couplez un système de stockage à vos panneaux photovoltaïques!”.

Het betreft een communicatie rond oplossingen voor een eventuele black-out, aangeboden door verschillende installateurs van zonnepanelen. Het product bestaat uit een oplossing met batterijen, aangesloten op de zonnepaneelinstallatie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame waarnaar de klager verwijst het volgende vermeldt: “Blackout : Pas de Soucis avec vos panneaux photovoltaïques !”.

De Jury is van oordeel dat deze reclame te absoluut geformuleerd is en aldus misleidend is, hetgeen strijdig is met artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Op basis van de bovenvermelde bepalingen heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder zelf meedeelde dat de boodschap onduidelijk is en dat hij deze alzo aangepast heeft: “Solution pour Blackout: Couplez un système de stockage à vos panneaux photovoltaïques!”.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COMPANEO
Product/Dienst: Zonnepanelen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/10/2014