COME A CASA – 20/04/2018

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
VO: “Mmm, bingewatchen. 5 afleveringen na elkaar, en nog 5 en nog. Als een zombie in je zetel. Mmm, verwen jezelf dan met een heerlijke portie lasagne. Bijt in dat goudbruin korstje en smelt voor zijn mix van bolognaise en bechamel. Mmm, gaat er één ding boven Come a casa? Zeker, bingewatchen a casa.”
Jingle: “Bingewatchen a casa.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster zet de reclame aan tot het houden van een bingewatch marathon en het eten van een kant-en-klaar maaltijd. Ze zet aldus aan tot luiheid en het eten van junkfood en gaat volledig in tegen de goede principes van gezond leven die bepaalde instanties zo goed en zo kwaad mogelijk proberen over te brengen bij het publiek. De klaagster deelde mee dat dit in strijd is met elke verantwoorde ethiek, met name ten opzichte van kinderen die dit soort boodschap horen waarin men hen aanmoedigt om niets te doen en zeker niet te koken. Het is een publiek geheim dat de consumptie van kant-en-klare maaltijden op regelmatige basis ten grondslag ligt aan talrijke maatschappelijke problemen. Voor de klaagster is deze reclame choquerend en misplaatst als men rekening houdt met het aantal campagnes die gefinancierd moeten worden tegen kanker, overgewicht, diabetes, enz. Terwijl een groot aantal mutualiteiten proberen om het beoefenen van sport en een gezonde voeding aan te moedigen, “werkt” deze reclame helemaal contraproductief en via communicatiekanalen die veel meer invloed hebben op de geest van de consumenten.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn campagne als doel heeft om op een eerlijke, transparante en lichtjes humoristische manier voor te stellen wat zijn producten zijn: een praktische, snelle en verse oplossing als de consumenten, om een of andere reden, niet de intentie of de tijd hebben om zelf te koken. Hij beschrijft verschillende momenten van het leven van elke dag, herkenbaar voor iedereen. Naast de situatie die beschreven wordt door de klaagster, beschrijft hij nog de volgende situaties: na te lang op de weg gebleven te zijn, na een bijzonder moeilijke dag of wanneer jonge ouders, na een lange werkdag en zich bezig te hebben gehouden met hun kinderen, eindelijk een beetje tijd kunnen nemen voor zichzelf. Deze verschillende situaties tonen perfect aan dat het niet gaat om een pleidooi voor luiheid of om mensen aan te zetten om niets te doen.
Het zijn wel degelijk de producten die aangeprezen worden en de verschillende situaties dienen als context om hun rol te illustreren. Hij promoot de situaties niet. Hij zet mensen dus niet aan om lang in de file te staan, om een pechdag te hebben of een bingewatch marathon te doen. Hij nodigt hen uit om, als ze de gelegenheid niet hebben om zelf te koken, te genieten van een kant-en-klaar maaltijd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een situatie ensceneert om de slogan “Mmm, gaat er één ding boven Come a casa? Zeker, bingewatchen a casa.” te illustreren en waarbij de voice-over met een zoetgevooisde stem het product in kwestie beschrijft: “Mmm, verwen jezelf dan met een heerlijke portie lasagne. Bijt in dat goudbruin korstje en smelt voor zijn mix van bolognaise en bechamel”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de reclamecampagne verschillende radiospots bevat die alledaagse situaties beschrijven die herkenbaar zijn voor iedereen en die als context dienen om zijn producten naar voor te brengen.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat de reclame niet de situatie als dusdanig promoot, maar de producten van de adverteerder voorstelt als oplossing voor de consument die, om de een of andere reden, niet zelf kookt.

Volgens de Jury bevat de spot in kwestie geen aanmoediging tot niets doen of tot het regelmatig consumeren van het product noch elementen die kinderen of volwassenen zouden aanzetten tot het aannemen van slechte eetgewoonten.

De Jury is eveneens van mening dat de reclame geen afbreuk doet aan de bevordering van gezonde en evenwichtige eetgewoonten noch deze in diskrediet brengt.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: COME A CASA
Product/Dienst: Kant-en-klaar maaltijden
Media: Radio
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/04/2018